Projekty dofinansowane z funduszy europejskich

Aktualne zapytania ofertowe:

  1. Zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2019, w celu dokonania zakupu wyposażenia laboratoryjnego w ramach projektu pod nazwą: „Badania nad opracowaniem interaktywnego urządzenia rehabilitacyjnego kończyny górnej i dłoni.”

Dokumenty do pobrania:

a) Zapytanie ofertowe – wyposażenie laboratoryjne

b) Załącznik 1 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

c) Załącznik 2 – oświadczenie w sprawie RODO

d) Załącznik 3 – Formularz ofertowy