widok aplikacji Bezpieczny Staż

Aplikacja Euvic wspiera młodzież z Domów Dziecka

Programiści z Euvic w ramach wolontariatu stworzyli back-end aplikacji do obsługi programu stażowego dla podopiecznych Fundacji Robinson CrusoeSamodzielni Robinsonowie. Aplikacja dostępna on-line ułatwia wyszukiwanie ofert przez stażystów i wypełnianie ankiet oceniających przez pracodawców.

Fundacja Robinson CrusoeSamodzielni Robinsonowie opracowała program społeczny „Bezpieczny staż”, który umożliwia młodzieży z pieczy zastępczej zdobycie pierwszych doświadczeń na rynku pracy w bezpiecznym i przyjaznym środowisku biznesowym. Pracownicy Euvic zaangażowali się w przedsięwzięcie fundacji na zasadach wolontariatu – napisali back-end aplikacji bezpiecznystaz.pl i ciągle zajmują się jej utrzymaniem.

Rola programistów nie ogranicza się do jednorazowego opracowania kodu – użytkownicy w trakcie pracy zgłaszają bowiem potrzebę tworzenia nowych funkcjonalności lub optymalizacji już istniejących funkcji.

Po zalogowaniu na stronę bezpiecznystaz.pl., pracownicy przechodzą przeszkolenie na mentora, mogą także prowadzić dziennik stażu.kandydaci mogą przejrzeć dostępne oferty stażów. Po jego zakończeniu stażu, każdy uczestnik ma możliwość ocenienia zarówno firmy jak i swojego mentora, z kolei mentor i opiekun ze strony fundacji piszą opinie o stażyście.

Częścią stworzonego przez Euvic serwisu jest narzędzie o nazwie Indeks Samodzielności – to opracowany przez ekspertów z Fundacji Robinson test oparty na ich wieloletnim doświadczeniu, służy do oceny kluczowych obszarów samodzielności. Z tego narzędzia może korzystać każda osoba – nie tylko stażyści. Badanie oferuje dwa rodzaje informacji zwrotnej. Pierwszy to komunikat generowany automatycznie przez algorytm programu, drugi to opinia udzielana przez jednego z zatrudnionych opiekunów programu.

Do aplikacji został dodany także Quiz Badający Preferencje Zawodowe. Służy on przygotowaniu do konkretnego stażu, może być użyty analogicznie do Indeksu Samodzielności – po jego wypełnieniu stażysta również otrzyma użyteczną opinię. Euvic w ramach tego przedsięwzięcia odpowiada za projekt i kodowanie części back-endowej, a także obsługę nowych funkcji i serwisowanie aplikacji bezpiecznystaz.pl.

Magdalena Kępka – członkini zarządu koordynatorka Fundacji Samodzielni Robinsonowie Crusoe tak podsumowuje projekt program Bezpieczny staż:

Podopieczni fundacji to młode osoby, które są często pozbawione wsparcia rodzinnego i tak jak rozbitkowie zmagają się z uczuciem bezradności i lęku przed kolejnym niepowodzeniem. Z powodu braku wiary w siebie i braku oparcia w rodzinie często wycofują się z sytuacji wymagających wytrwałości i rezygnują z szans, które mogą odmienić ich los. Fundacja stara się uczyć młodzież jak zyskać samodzielność ekonomiczną, społeczną i emocjonalną – jak przerwać zaklęty krąg bezradności, jak przełamywać bariery, jak samodzielnie walczyć o swoje miejsce w świecie i w społeczeństwie. Program Bezpieczny staż to narzędzie, które jest dużym ułatwieniem na drodze rozwoju naszych podopiecznych. Cieszymy się, że tak wiele firm wyraziło chęć uczestnictwa w programie staży. Jesteśmy wdzięczni firmie Euvic za okazaną pomoc przy budowie aplikacji bezpiecznystaz.pl

powrót