Branże

Branżowe oprogramowanie biznesowe

Euvic dostarcza branżowych rozwiązań oprogramowania biznesowego, bazując na latach doświadczeń, podczas których uzyskaliśmy dogłębną wiedzę w wielu branżach. Dostarczane przez nas oprogramowanie branżowe może pomóc w przekształceniu strategii biznesowej na wyniki.

Tworzymy dopasowane rozwiązania, spełniające potrzeby naszych klientów z branż takich jak:

  • Bankowość, ubezpieczenia i papiery wartościowe, w tym banki, instytucje zarządzające majątkiem, dostawcy danych ubezpieczeniowych i rynkowych, giełdy i brokerzy. więcej informacji
  • Komunikacja, media i usługi, w tym firmy rozrywkowe, wydawnictwa, nadawcy, agencje reklamowe, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy usług internetowych, sprzedawcy IT i inni dostawcy usług biznesowych, technicznych i konsumenckich. więcej informacji
  • Rząd i edukacja, w tym władze krajowe, regionalne i lokalne, a także organizacje szkół podstawowych, średnich i wyższych. więcej informacji
  • Produkcja i zasoby naturalne, w tym producenci samochodów, produktów zdrowotnych, dostawcy energii i zasobów naturalnych, dostawcy sprzętu IT i firmy z przemysłu ciężkiego. więcej informacji
  • Klienci detaliczni, w tym sklepy spożywcze, restauracje i hotele. więcej informacji
  • Media, wliczając dostawców energii elektrycznej, gazu i wody. więcej informacji
  • Inne branże, w tym pracownicy służby zdrowia, transport, handel hurtowy. więcej informacji