Administracja publiczna i edukacja

Administracja na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym; Szkolnictwo podstawowe, średnie i wyższe

 

Nasze doświadczenie obejmuje dostarczanie oprogramowania dla administracji publicznej zarówno w Polsce, jak i w innych krajów, w tym USAAustralii, a także dla instytucji edukacyjnych. Jeśli chodzi o współpracę z instytucjami administracji publicznej, najczęściej bierzemy udział w projektach dla takich klientów jako podwykonawca, dostarczając programistów biegłych w wielu różnych technologiach, lub zespół odpowiedzialny za realizację części projektu. Projekty dla instytucji edukacyjnych zazwyczaj wykonujemy bezpośrednio, tworząc specjalistyczne oprogramowanie i zapewniając usługi wsparcia po jego wdrożeniu.

 

Usługi świadczone dla klientów z branży administracji publicznej

  • Wdrożenia oprogramowania, w tym w takich obszarach, jak ERP, CRM, BI, zaawansowana wizualizacja danych, bezpieczeństwo danych, przepływ pracy, płace i inne obszary HR.

 

Dla klientów z branży edukacyjnej tworzymy i wspieramy następujące rodzaje oprogramowania:

  • Aplikacje edukacyjne.
  • Platformy e-learningowe.
  • Oprogramowanie do pomiaru umiejętności.
  • Aplikacje grywalizacyjne.