Cyberbezpieczeństwo – trend, standard, wyzwanie

Światowe media coraz częściej donoszą o kolejnych, mniej lub bardziej udanych próbach ataków cyberprzestępców. Właśnie dlatego cybersecurity staje się jednym z topowych trendów w branży IT na rok 2021. Obszar ten, choć sam w sobie, nie jest nowinką technologiczną, biorąc pod uwagę mnogość zagrożeń, ewoluuje niesamowicie szybko, wyróżniając się tym samym na tle reszty rynku IT.

Czym jest cyberbezpieczeństwo?

To odporność systemów informatycznych na działania naruszające lub mogące naruszyć poufność, integralność czy dostępność i autentyczność przetwarzanych danych bądź związanych z nimi usług. Pewien ogół technik, procesów i praktyk stosowanych w coraz większej liczbie przedsiębiorstw w celu ochrony przed działalnością cyberprzestępców, która, jak się szacuje, tylko w Stanach Zjednoczonych, do końca 2021 roku spowoduje straty na poziomie od czterech do nawet sześciu bilionów dolarów.

Problematyka cyberbezpieczeństwa okazuje się dziś szczególnie istotna i tak też powinniśmy ją traktować. Podczas wdrożeń systemów IT, wymagania z tego obszaru powinny być traktowane jako równie ważne co wymagania funkcjonalne.

Cyberbezpieczeństwo w Polsce i na świecie

Jak pokazuje przygotowany przez PMR raport „Rynek cyberbezpieczeństwa w Polsce 2020. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025”, całkowite wydatki na oprogramowanie, sprzęt i usługi z obszaru cybersecurity osiągnęły w Polsce poziom 1,5 mld zł, a w perspektywie najbliższych 5 lat mają szansę zwiększyć się o kolejny miliard.

Statista podaje z kolei, że wydatki na usługi bezpieczeństwa na całym świecie w 2020r. wyniosły około 64,3 mld USD, w roku 2021 wzrosną do 123,8 mld USD, a w 2023 przekroczą wartość 248,26 mld USD.

Pomimo rosnących z roku na rok liczb, obszar cyfrowego bezpieczeństwa wciąż ma wiele luk i wymaga nieustannego rozwoju i poprawy. W opinii przedstawicieli działów IT sporą barierę na drodze do jego rozwoju stanowią przestarzałe mechanizmy bezpieczeństwa przepływu danych i informacji firmowych oraz sama architektura systemów bezpieczeństwa.

A jak na rozwój cyberbezpieczeństwa wpłynęła pandemia COVID-19? Wbrew pozorom, związane z nią, dostrzegalne niemal w każdym obszarze trudności i cięcia budżetowe nie tylko nie spowodowały obniżenia wydatków na bezpieczeństwo w sieci, ale wręcz przełożyły się na ich wzrost. Popularyzacja pracy zdalnej spowodowała zwiększenie liczby zagrożeń cybernetycznych, co z kolei sprawiło, że organizacje zmuszone zostały do zaktualizowania swoich strategii cyberbezpieczeństwa i wzmocnienia zabezpieczeń swoich sieci.

Rola cybersecurity w organizacji

Bezpieczeństwo IT ma ogromne znaczenie dla ciągłości działania firmy oraz jej przyszłego rozwoju. Właśnie dlatego powinno ono zacząć odgrywać strategiczną rolę nie tylko w prywatnych przedsiębiorstwach, ale także w instytucjach publicznych. Organizacje muszą zidentyfikować rozwiązania, które w perspektywie ich potrzeb i celów biznesowych okażą się najbardziej wydajne i niezawodne, a także uświadomić sobie jakie ryzyka może nieść za sobą szersze wykorzystanie technologii IT.

Przedsiębiorstwa często jednak traktują ten obszar po macoszemu, nieustannie spychając go na dalszy plan. Wynika to z faktu, że wiąże się z nim spora odpowiedzialność, której nikt nie chce przejąć. Praktyka z kolei pokazuje, że koszty niezastosowania procedur bezpieczeństwa (w tym: naprawa systemów, przerwanie działalności biznesowej czy osłabienie pozycji firmy) mogą być znacznie wyższe, niż koszty ich należytego wdrożenia. Rozwiązaniem idealnym staje się więc przerzucenie ciężaru odpowiedzialności za cyberbezpieczeństwo na zewnętrznych partnerów. Outsourcując ten obszar do certyfikowanych i doświadczonych ekspertów, mających rzetelną wiedzę na temat działania innowacji w zakresie bezpieczeństwa, firmy gwarantują sobie biznesowy spokój ducha, a obszar bezpieczeństwa naturalnie staje się motorem napędowym dla ich rozwoju.

Wyzwania współczesnego cyberbezpieczeństwa

Aby zyskać gwarancję skuteczności wdrożenia procedur bezpieczeństwa systemów informatycznych konieczna jest ich ścisła integracja z obowiązującą w danej organizacji ogólną polityką bezpieczeństwa. Równie kluczowe okazuje się też zrozumienie wymagań stawianych systemom oraz charakterystycznych dla przedsiębiorstwa zagrożeń. Warto zadać sobie pytanie o to, co i dlaczego powinniśmy chronić.

Największym wyzwaniem w zakresie bezpieczeństwa systemów IT jest regularnie podnoszący się poziom zaawansowania zagrożeń oraz niedostatki specjalistów. A jakie błędy w tym obszarze popełniane są najczęściej?

  • Brak zrozumienia lub lekceważenie roli bezpieczeństwa IT w organizacji.
  • Brak adekwatnych i kompletnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informacji.
  • Brak rzetelnego bieżącego zarządzania kwestiami bezpieczeństwa.
  • Brak rozwoju wdrożonych systemów.
  • Brak wydzielonego środowiska testowego.
  • Unikanie audytów powodowane niechęcią do zewnętrznej kontroli.
  • Brak stałego nadzoru dedykowanego specjalisty ds. bezpieczeństwa IT.

Ostatnie przeprowadzone przez PMR badanie pokazuje, że aż 66% dużych firm w Polsce nie wdrożyło lub ma tylko nieformalny program wymiany informacji o zagrożeniach. Cyberbezpieczeństwo zdecydowanie jest więc obszarem, w którym wciąż jeszcze mamy wiele do zrobienia. To obszar, który realnie wpływa na działalność przedsiębiorców i który nie tylko można, ale wręcz trzeba uwzględnić w swoich budżetach na IT.

To także może Cię zainteresować:

Audyt i doradztwo IT

Oferowana przez nas usługa audytu IT umożliwi Ci weryfikację oraz określenie obszarów podwyższonego ryzyka w działaniu Twojego IT. Audyt może obejmować podstawową inwentaryzację środowiska informatycznego lub mieć postać rozbudowaną, w tym uwzględniać plan rozwoju środowiska (projekt jego modernizacji oraz zakupów sprzętu i licencji). Rezultatem audytu jest raport podsumowujący wraz ze wskazaniem zagrożeń, rekomendacjami działań lub ze strategią rozwoju IT i planem budżetu.

Bezpieczeństwo IT

Chcesz podnieść poziom bezpieczeństwa informatycznego swojej firmy? Dzięki naszej kompleksowej ofercie w tym obszarze wykonasz to zadanie łatwo i w efektywny kosztowo sposób. Pomożemy Ci wdrożyć ISO 27001 oraz przejść na procesowe zarządzanie IT, zapewnimy monitoring stanu bezpieczeństwa Infrastruktury dzięki usłudze SOC as a Service, obejmiemy pełną ochroną całe Twoje środowisko Microsoft (Office 365, Windows, Azure), a także pomożemy wdrożyć Azure Sentinel oraz inne systemy bezpieczeństwa informatycznego różnej klasy, w tym do zarzadzania uprawnieniami, DLP, szyfrowania, SIEM.

Monitoring systemów i aplikacji

Nasza usługa monitoringu infrastruktury IT umożliwi Ci zachowanie pełnej kontroli nad środowiskiem informatycznym Twojej firmy, bez względu na to, czy znajduje się ono w  tradycyjnych centrach danych, czy też w  chmurze. Usługą może zostać objęta całość infrastruktury i aplikacji biznesowych lub jej wybrana część. Nadzór prowadzony jest w trybie 24/7/365.

powrót