Cyfryzacja zdrowia pacjenta

Jeszcze kilka lat temu pacjent udający się do swojego lekarza otrzymywał zwolnienie lekarskie w wersji papierowej. Taki dokument zobowiązany był dostarczyć w przeciągu 7 dni do swojego pracodawcy lub siedziby ZUS, co wiązało się z licznymi utrudnieniami. Nowoczesne, skupione na potrzebach obywateli, podejście administracji publicznej przełożyło się na zmiany w procedurach zarządzania, w wyniku czego od grudnia 2018 r. Polska wprowadziła obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich drogą elektroniczną.

Nowa praktyka

W wyniku wspomnianych zmian proceduralnych, u jednego z naszych klientów zaistniała potrzeba dostosowania dotychczas wykorzystywanej platformy usług elektronicznych do zachodzących zmian prawnych.

Głównym celem współpracy było uproszczenie i zautomatyzowanie sposobu wydawania zwolnień lekarskich. Zrealizowaliśmy go dodając do istniejącej platformy moduł dedykowany lekarzom oraz mechanizmy umożliwiające generowanie zaświadczeń lekarskich oraz autoryzację wydawanych dokumentów. Jednocześnie dostosowaliśmy platformę do wymagań rozporządzenia eIDAS oraz dokonaliśmy pełnej integracji z pozostałymi wykorzystywanymi systemami.

Z korzyścią dla pacjenta

Zastosowane rozwiązania pomogły w obniżeniu kosztów obsługi pacjentów oraz przyspieszyły dostęp do informacji. Po niecałym miesiącu funkcjonowania systemu swój profil w systemie założyło ponad 140 000 lekarzy, korzystało z niej 2,6 mln aktywnych użytkowników i wydano około 100 000 zwolnień chorobowych.

Wysyłanie zwolnienia do pracodawcy drogą elektroniczną daje pewność, że dotrze ono do ZUS’u na czas, a pracownik otrzyma odpowiedni zasiłek chorobowy. Skraca się również okres oczekiwania na wypłatę świadczeń.
Informacja o L4 pracownika dociera do pracodawcy już w dniu wystawienia, a elektroniczna ewidencja pozwala na skuteczną kontrolę zwolnień lekarskich i monitowanie ich prawidłowego wykorzystania.


Rynek opieki medycznej coraz chętniej i coraz odważniej wykorzystuje możliwości oferowane przez technologię. Wszystko po to, aby wychodzić naprzeciw rosnącym oczekiwaniom pacjentów i w miarę możliwości realizować zadania drogą cyfrową.

powrót