Dlaczego współczesna energetyka potrzebuje IT i na jakie narzędzia warto postawić?

Obecnie firmy energetyczne coraz częściej inwestują w rozwiązania i narzędzia informatyczne, regularnie zwiększając też przeznaczane na ten obszar budżety. Technologie IT wspierają branżę energetyczną kompleksowo – od produkcji i sprzedaży energii, poprzez rozliczanie jej obrotu, zarządzanie danymi pomiarowymi, świadczenie usług dystrybucyjnych czy obsługę klientów, aż po zarządzanie majątkiem sieciowym.

Ponieważ rynek energetyczny staje się rynkiem klienta, kluczowa jest dziś jego efektywna obsługa. Nie mniej ważna jest też profesjonalna obsługa sieci energetycznej, w szczególności zaś ewidencja i optymalizacja kosztów oraz prawidłowość eksploatacji. Odpowiednie zadbanie o te obszary pozwala zwiększyć efektywność gospodarowania energią elektryczną po stronie dostawców, dystrybutorów i odbiorców.

Kompleksowe rozwiązanie typu billing

Nasz klient, pierwsza polska prywatna grupa energetyczna zajmująca się wytwarzaniem energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych oraz dystrybucją i obrotem energią, mając świadomość rosnącej roli IT, zwrócił się do nas z prośbą o wsparcie technologiczne w dwóch obszarach.

Pierwszym z nich było stworzenie rozwiązania typu billing, które umożliwiłoby rozliczanie umów (klientów, dystrybutorów i sprzedawców na rynku energii), gromadzenie danych o wszystkich podmiotach zaangażowanych w procesy sprzedaży i dystrybucji energii, integrację odczytów za okres rozliczeniowy, pełne rozliczenie płatności oraz generowanie raportów i podsumowań. W ramach tego projektu dostarczyliśmy kompletne, podzielone na cztery obszary oprogramowanie.

  1. Billing – rozwiązanie informatyczne umożliwiające automatyzację procesów rozliczeniowych i sprawną współpracę z kilkoma, a nawet kilkudziesięcioma tysiącami odbiorców.
  2. Płatności i windykacja – moduł umożliwiający monitoring i rozliczanie płatności oraz windykację należności, w pełni dostosowany do potrzeb sprzedawców i dystrybutorów.
  3. Workflow – aplikacja wspierająca wewnętrzną pracę Biura Obsługi Klienta, zawierająca listę zgłoszeń, możliwość zarządzania nimi oraz weryfikację postępu ich realizacji.
  4. Portal klienta – portal klienta zapewniający możliwość dwustronnej komunikacji z odbiorcami energii i dający klientom dostęp do najważniejszych dokumentów takich jak e-faktury czy informacja o aktualnym saldzie i wykazie płatności.

Wdrożone rozwiązanie integruje aż 17 tys. punktów poboru energii elektrycznej, a także umożliwia wystawianie 160 tys. wezwań rocznie. System jest stale dostosowywany do bieżących wymagań rynku, a my, w ramach współpracy zapewniamy wsparcie i serwis.

Profesjonalne narzędzia do obsługi klienta

Drugim, podjętym w ramach współpracy obszarem było dostarczenie klientowi kompletnego systemu wspomagającego obsługę odbiorców energii elektrycznej. W jego skład wchodzą aplikacje umożliwiające klientom końcowym m. in. aktualizację danych osobowych, płatności (w tym wykonywanie płatności za faktury bezpośrednio w aplikacji) oraz podgląd dokumentów bieżących i historycznych. Prace obejmowały również przygotowanie projektu UX, projektu infrastruktury oraz implementację warstwy serwerowej integrującej Portal Klienta z istniejącymi i wykorzystywanymi dotychczas innymi systemami.

  • Portal klienta funkcjonuje jako aplikacja mobilna na platformy iOS i Android oraz aplikacja webowa.
  • Warstwa serwerowa zakłada: dostęp do danych płatnika, obsługę zautomatyzowanych procesów, autentykację, integrację z bramką płatności oraz możliwość wysyłania wiadomości typu email i push.

Dzięki realizacji tego projektu klient zyskał dodatkowy kanał komunikacji (również marketingowej) z odbiorcami swoich usług. Wdrożone oprogramowanie umożliwiło łatwiejszy dostęp do rozliczeń, a zastosowany system powiadomień pozwolił w sposób pozytywny wpłynąć na terminowość opłacania faktur.


Podążając ścieżką cyfrowej transformacji, nasz klient może teraz lepiej odpowiadać na potrzeby swojej grupy docelowej, a także zautomatyzować wewnętrzne i zewnętrzne procesy, optymalizując tym samym czas poświęcony na ich realizację.

powrót