E-commerce, omnichannel i telekomunikacja – jak technologia wspiera współczesny biznes?

Wartość rynku telekomunikacyjnego została w 2019 roku oszacowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na 39,6 mld zł, co w porównaniu do roku 2018 oznaczało 0,4 mld zł wzrost. Najważniejszą usługą telekomunikacyjną dla użytkowników okazał się dostęp do szerokopasmowego Internetu, z którego dziś korzysta już 75% gospodarstw domowych w Polsce.

Innowacyjne potrzeby rynku

Nasz klient z Niemiec – jedna z wiodących, światowych firm telekomunikacyjnych – zgłosił potrzebę zbudowania innowacyjnej platformy obsługi klienta.
To globalne przedsiębiorstwo wciąż korzystało ze starszych systemów uniemożliwiających mu dalszy rozwój. Odpowiadając na to wyzwanie w ramach grupy stworzyliśmy platformę e-commerce działającą w modelu omnichannel.

W trakcie projektu wykorzystaliśmy następujące narzędzia:

  • Jira Agile (umożliwiające zarządzanie projektami),
  • SonarQube (pozwalające na kontrolę jakości kodu).

Nowe narzędzia poprawiły przepływ pracy, ułatwiły raportowanie i pozytywnie wpłynęły na jakość kodu. W projekt zaangażowaliśmy zespół wykwalifikowanych i doświadczonych architektów, a także analityków o różnych specjalizacjach, co zagwarantowało spójność, jakość i innowacyjność tworzonego produktu.

Pozytywne oceny użytkowników

Nowy system pozwolił klientowi szybciej reagować na potrzeby rynku, a przeprowadzone przez nas badania na użytkownikach umożliwiły dostosowanie systemu wprost pod ich wymagania.

Dzięki poprawionej wydajności systemu zarządzanie dużymi kampaniami marketingowymi stało się efektywniejsze i łatwiej dostępne. Wdrożone rozwiązanie pozwoliło dwukrotnie zwiększyć liczbę użytkowników mobilnych, podnieść poziom sprzedaży aż o 10%, a dodatkowo również skrócić czas ładowania strony internetowej, tak, że obecnie wynosi on 0,6 – 4,2 sekundy.


Według PMR wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce w latach 2020–2025 będzie rosła średnio o 0,4 % co roku. Na przyspieszony rozwój rynku wpłynie przede wszystkim technologia 5G oraz związane z nią produkty i usługi. Śledząc bieżące trendy i wdrażając innowacje, które pozwolą lepiej odpowiadać na potrzeby klientów, firmy budują swoją przewagę konkurencyjną i nadają branży zupełnie nową jakość.

To także może Cię zainteresować:

Aktywne wsparcie branży telekomunikacyjnej w procesach cyfrowej transformacji

Stan rynku usług telekomunikacyjnych oraz usług IT warunkuje kondycję całej polskiej gospodarki. Jak mówi Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji „rozwiązania ICT towarzyszą praktycznie wszystkim rodzajom aktywności gospodarczej i muszą rosnąć razem z nią, a nawet szybciej”.

0 comments
powrót