e-Muzyka optymalizuje środowisko informatyczne przy pomocy BizTalk Server

W 2011 roku największy w Polsce agregator treści multimedialnych e-Muzyka wdrożył nowe rozwiązanie integracyjne oparte na BizTalk Server we współpracy z Euvic. Pozwoliło to na ponad dziesięciokrotne rozbudowanie całego systemu (w tym rozmiaru bazy danych, liczby produktów i plików multimedialnych oraz pojemności) w ciągu ostatnich pięciu lat bez zauważalnego wzrostu kosztów utrzymania systemu. Jednocześnie w toku wciąż trwającej współpracy e-Muzyka płaci za utrzymanie i rozwój nowej platformy znacznie mniej niż gdyby w tym celu korzystała z własnego działu IT.

O kliencie

e-Muzyka SA jest liderem rynku w dostarczaniu treści multimedialnych. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania B2B dla partnerów działających na rynku dystrybucji multimediów. Zakres usług firmy obejmuje większość kroków związanych z wprowadzeniem produktu – od produkcji treści multimedialnych po ich dystrybucję bezpośrednio do klientów indywidualnych. Firma aktywnie współpracuje z największymi wytwórniami muzycznymi na świecie, które tworzą tak zwaną „wielką trójkę”. Uzasadnia to zdefiniowanie e-Muzyki jako agregatora treści multimedialnych. To wyjątkowa rola w Polsce, a nawet w Europie.

Sytuacja początkowa

W ostatnich latach e-Muzyka rozwija się dynamicznie, integrując licznych partnerów, zarówno producentów / dostawców treści multimedialnych, jak i użytkowników. Każdy proces integracji obejmuje wymianę dużych ilości metadanych, multimediów i obszernych raportów. Wymaga to również wysokiej wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa. Z biegiem lat e-Muzyka wdrożyła szereg różnorodnych aplikacji usprawniających procesy importu i eksportu, a także generowanie raportów. Narzędzia te zostały utworzone w różnych technologiach przez różne zespoły i nie zostały ujednolicone, co doprowadziło do powstania złożonego heterogenicznego środowiska składającego się z komponentów dedykowanych konkretnym partnerom i określonym procesom.

W 2010 roku zdecydowaliśmy się na wdrożenie nowego rozwiązania, które pozwoliłoby nam lepiej kontrolować obsługiwane procesy i obniżyć koszty utrzymania i rozwoju naszej platformy IT. Ponieważ wcześniej używaliśmy rozwiązań Microsoft, poprosiliśmy tę firmę o zarekomendowanie dobrego wykonawcy, który pomógłby nam przeprowadzić nasz plan wdrożenia BizTalk. Microsoft wskazał na firmę Euvic jako firmę o odpowiedniej wiedzy.

Jan Ejsmont, Wiceprezes w e-Muzyka SA

Po kilku spotkaniach przedstawicieli Euvic i e-Muzyka, podczas których dokładnie przeanalizowano nowe rozwiązanie integracyjne, obydwie firmy uzgodniły warunki współpracy i rozpoczęły projekt.

Wyzwanie

Głównym celem było ujednolicenie środowiska IT firmy poprzez wdrożenie platformy integracyjnej i naniesienie na nią wszystkich procesów zachodzących w e-Muzyka. Jednym z głównych celów było również przygotowanie nowego modułu danych, który umożliwiłby wsparcie dla zróżnicowanych produktów dystrybuowanych na rynku multimediów. Wszystko to miało umożliwić firmie e-Muzyka zmniejszenie kosztów rozwoju platformy i kosztów jej utrzymania.

Rozwiązanie

Projekt rozpoczął się po szczegółowej analizie przeprowadzonej w pierwszej połowie 2010 roku. Nowy system o kodowej nazwie S3 został zbudowany w oparciu o następujące założenia:

 • Jednorodne środowisko.
 • Podział na moduły.
 • Orientacja na usługi – SOA.
 • Skalowalność.
 • Wykorzystanie kanonicznego modelu danych.
 • Obszerne rozwiązywanie błędów, walidacja i powiadomienie.
 • Proste utrzymanie i łatwa rozbudowa systemu.

System S3 zawiera takie komponenty, jak magistrala integracyjna obsługująca procesy importu, eksportu, konwersji i dystrybucji treści multimedialnych, potężne repozytorium multimedialne (kilkaset TB), rozbudowaną bazę danych i serwery internetowe obsługujące pliki multimedialne.

Konwersje kontrolowane przez platformę korzystają z usług internetowych skonfigurowanych na farmie serwerów. Jednocześnie platforma zapewnia działanie asynchroniczne, a także zaawansowaną kolejkę zadań i priorytetyzację oraz oferuje opcję wznowienia długotrwałych procesów, które zostały zatrzymane (na przykład z powodu błędu krytycznego).

Grzegorz Mazur, dyrektor techniczny w Euvic, koordynujący współprace po stronie Euvic’a

System dostarczony przez Euvic oferuje wygodny GUI, który umożliwia przegląd / edycję metadanych oraz zarządzanie procesami importu, eksportu i konwersji. Zapewnia również szczegółową rejestrację błędów i walidację wielopoziomową, umożliwiając operatorowi sprawdzenie poprawności procesów. Ponadto powiadomienia e-mail’owe na różnych etapach procesu dostarczają operatorowi informacji o bieżącym stanie zleconych zadań.

Nowy system zastąpił nasze poprzednie rozwiązanie w 2011 roku. W tym samym czasie podpisaliśmy kolejną umowę z Euvic’iem na utrzymanie i rozwój systemu. Nasze wymagania są wdrażane regularnie przez Euvic, co obejmuje dodawanie komponentów do istniejących procesów na platformie integracyjnej lub projektowanie nowych procesów i związanych z nimi schematów metadanych. Daje nam to pełną elastyczność i kontrolę całego procesu wdrażania.

Jan Ejsmont

Zespół i metodologia

Początkowo Euvic wyznaczył 12 pracowników do projektu e-Muzyka: ośmiu programistów, dwóch testerów, administratora i kierownika projektu. Obecnie – w zależności od zapotrzebowania – zaangażowanych jest od pięciu do siedmiu pracowników. W skład zespołu wchodzą: dwóch programistów odpowiedzialnych za utrzymanie systemu, jeden lub dwóch programistów odpowiedzialnych za rozwój, tester, administrator i kierownik projektu.

Projekt został wdrożony w oparciu o sprawną strukturę, początkowo wykorzystując również elementy PRINCE2 na wysokim poziomie. Większość pracy (około 90 %) została wykonana zdalnie, ale na kluczowych etapach projektu (np. gdy potrzebna była odpowiedź / naprawa w bardzo krótkim czasie) członkowie zespołu projektowego pracowali również w siedzibie e-Muzyka i na strona, na której dzielą się swoimi zasobami.

Użyte technologie

 • BizTalk Server 2010
 • .NET Framework 4
 • SQL Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 / 2012
 • Microsoft Hyper-V
 • Microsoft Clustering Services

Korzyści biznesowe

Płynniejsza obsługa platformy i łatwiejsza obsługa

W wyniku realizacji projektu e-Muzyka stworzyła zaawansowaną platformę, która zawiera szereg ulepszeń technicznych w stosunku do poprzedniej wersji:

 • Prostsza i oparta na modułach architektura.
 • Standaryzacja interfejsów komunikacyjnych (jednorodne środowisko).
 • Zredukowane powiązania między systemami.
 • Ukierunkowanie na usługi SOA.
 • Rozdzielenie buforów wejściowych i wyjściowych.
 • W pełni asynchroniczne operacje importu, eksportu i konwersji – kolejkowane w GUI.
 • Możliwość wznowienia zatrzymanego procesu (np. w przypadku istotnego błędu).
 • Powiadomienia e-mail o zakończonych operacjach.
 • Szczegółowy, jednolity rejestr błędów.
 • Przechowywane procedury dla zwykłych operacji intensywnie wykorzystujących dane, zapewniające zwiększoną wydajność systemu.
 • Wykorzystanie mechanizmów zwiększających bezpieczeństwo.

Wszystko to zaowocowało bardziej wydajną obsługą platformy i łatwiejszą obsługą, umożliwiającą łatwą integrację i współpracę z nowymi partnerami.

Bardzo wysoki poziom techniczny stworzonej platformy został potwierdzony dwoma audytami: technicznym, przeprowadzonymi przez EY oraz audytem licencji oprogramowania przeprowadzonym przez Microsoft.

Ponad dziesięciokrotna rozbudowa platformy bez rosnących kosztów utrzymania

Kolejną istotną zaletą nowej implementacji było obniżenie kosztów utrzymania platformy. Pozostały na tym samym poziomie co wcześniej, chociaż platforma rozrosła w porównaniu do poprzedniej wersji (S2):

 • Ponad 10 razy pod względem liczby produktów.
 • Ponad 20 razy w zakresie przechowywania mediów.
 • ok. 20 razy pod względem liczby oferty produktowych.
 • ok. 30 razy jeśli idzie o rozmiar głównej bazy danych.

Było to możliwe dzięki wykorzystaniu nowej architektury bazy danych i jej bieżącej optymalizacji (indeksy, statystyki). Ponadto sposób, w jaki nowa platforma została zaprojektowana (modułowość, skalowalność), umożliwia łatwą rozbudowę poprzez dodanie komponentów do istniejącej platformy integracji procesów lub zaprojektowanie nowej orkiestracji.

Znacznie niższe koszty tworzenia, rozbudowy i utrzymania systemu

Poprzez zaopatrzenie Euvica w stworzenie i utrzymanie nowego systemu e-Muzyka poniosła znacznie niższe koszty, niż gdyby sama chciała osiągnąć te cele. Oszczędności wynikają z:

 • Konkurencyjne stawki dla specjalistów z odpowiednim doświadczeniem (BizTalk, SQL Server, Web Services, .NET, macierze, administracja serwerami i systemami).
 • e-Muzyka nie musiała ich szukać na rynku i ponosić kosztów ich zatrudnienia (zostali oddelegowani do projektu przez Euvic z jego obecnego personelu).
 • Dostępność dodatkowych zasobów w okresie intensywnego rozwoju (np. eksperci ds. Konfiguracji i optymalizacji BizTalk).
 • Efektywne planowanie rozbudowy sprzętu / licencji oraz profesjonalna pomoc w zakresie licencjonowania Microsoft.
 • Elastyczne zasady współpracy (rozmiar zespołu pracującego dla e-Muzyka jest zoptymalizowany w razie potrzeby).

Możliwość skoncentrowania się na pozyskiwaniu nowych partnerów i klientów, a nie na kwestiach technicznych

Tworząc nową platformę i powierzając jej utrzymanie i rozwój Euvic’owi, e-Muzyka zyskał również zdolność do koncentrowania się na pozyskiwaniu nowych klientów i partnerów, czyli na rozwijaniu działalności, a nie na kwestiach technicznych. Wszystko to pozwoliło firmie wzmocnić pozycję lidera w dostarczaniu treści multimedialnych w Polsce i ekspansji na rynkach światowych.

Kwalifikacje

Elastyczność, profesjonalne doradztwo, wysoka jakość i wydajność dostarczanych rozwiązań – to z mojego punktu widzenia największe korzyści, jakie uzyskaliśmy dzięki współpracy z Euvic’iem. Bardzo ważne jest dla nas również, że jesteśmy w znacznej mierze zwolnieni z kwestii rozwoju i utrzymania infrastruktury informatycznej i możemy skupić się wyłącznie na kwestiach biznesowych. Wszystko to jest dla nas bardzo opłacalne.

Jan Ejsmont, Wiceprezes w e-Muzyka SA

powrót