eduLAB po raz kolejny z grantem e-Pionier

Z końcem zeszłego roku ogłoszone zostały wyniki konkursu organizowanego w ramach Programu Operacyjnego „POLSKA CYFROWA 2014-2020, DZIAŁANIE 3.3 e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”. W trzeciej już edycji wydarzenia, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NBCR) wspólnie z GovTech Polska, rekomendowało do grantu dwa akceleratory, w tym wchodzący w skład filaru Innovations Akcelerator eduLAB, który na realizację projektu EDUKACJA PRZYSZOŚCI otrzymał grant w wysokości 7 372 740,00 zł.

W 2017 roku eduLAB, działający wg autorskiej metodyki akceleracji, koncentrował się na potrzebach i wyzwaniach współczesnego świata nauki i szkolnictwa wyższego, szukając na nie technologicznych odpowiedzi wśród programistów i młodych innowatorów. Kluczowym założeniem akceleratora była ścisła współpraca pomiędzy sektorem edukacji i nauki a zespołami interdyscyplinarnymi, w oparciu o przed komercyjne zamówienia publiczne. Po dziewięciu rundach naboru i ocenie blisko 500 pomysłów, akcelerator ostatecznie zainwestował w 14 projektów startupowych (wśród nich m.in. Universality, Pixblocks i Jobblegro, o których pisaliśmy wcześniej). Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem sektorów edukacyjnego, naukowego i technologicznego. Jego partnerami zostały m.in. uczelnie wyższe, instytuty badawcze, fundacje wspierające innowacyjność w edukacji oraz firmy z sektora IT. Budżet przeznaczony na realizację projektu wynosił blisko 12 mln zł.

Tym razem eduLAB stworzy i będzie wspierał interdyscyplinarne zespoły, których zadaniem będzie rozwiązywanie istotnych problemów społecznych i gospodarczych dzięki wykorzystaniu nowych technologii informatycznych. To dla wszystkich instytucji publicznych ogromna szansa na pełne wykorzystanie potencjału, jaki dają nowoczesne technologie.

Ponowne przyznanie grantu eduLAB’owi, to dla nas nie tylko ogromne wyróżnienie, ale też możliwość realizacji interesującego, zmieniającego życie projektu. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

powrót