Efektywne zarządzanie inwestycjami dzięki analizie statystycznej i matematycznej

W wyniku inflacji z czasem siła nabywcza pieniądza maleje. Pieniądze, które po prostu leżą na koncie nie pracują, a co za tym idzie, tracą na wartości. Właśnie dlatego, we współczesnym świecie kluczową rolę odgrywają inwestycje. Aby jednak były one skuteczne, powinny zostać poprzedzone dokładną analizą ryzyka i oczekiwanych zysków, a tu z pomocą przychodzi jeden z naszych start-up’ów – Algorytmik.

Skalowalny algorytm

Szybka analiza dużej ilości danych od wielu lat wykorzystywana jest przez rządy oraz innych uczestników procesów gospodarczych w celu prognozowania cen towarów i danych ekonomicznych. Wraz z rozwojem nowych metod analizy danych, rośnie popyt na sformalizowane, przetestowane i skuteczne metody prognozowania zachowań konsumentów, alokacji kapitału, kosztów produkcji, cen i zmiennych ekonomicznych.

Dostrzegli to założyciele Algorytmik, którzy postanowili stworzyć algorytm ułatwiający podejmowanie decyzji inwestycyjnych wraz z infrastrukturą przeznaczoną do automatycznego wykonywania zleceń i zarządzania portfelem.

Algorytmik sprawia, że proces inwestycyjny przebiega w sposób uporządkowany, w oparciu o obiektywne, przetestowane przesłanki. Pozwala to wyeliminować emocje oraz wynikające z nich błędy. Wykorzystywana w Algorytmik analiza związana jest z szybkim wzrostem ilości dostępnych danych oraz prędkości mocy obliczeniowych, spadkiem cen pamięci komputerowej, a także rozwojem dziedzin takich jak sztuczna inteligencja, big data, deep learning, data mining czy image and pattern recognition.

wykres pokazujący działanie Algorytmik

Algorytmik – prosty sposób na inwestycje

Co wyróżnia ten algorytm?

  • Wieloparametrowa analiza tysięcy składowych.
  • Prognozowanie nieograniczonej liczby instrumentów finansowych.
  • Analiza prognostyczna wszystkich rodzajów instrumentów finansowych w różnych oknach czasowych.
  • Prognozowanie w oparciu o „naukowe przewidywania przyszłości”.
  • Automatyczny mechanizm pobierania danych, dokonywania transakcji oraz optymalizacji portfela inwestycyjnego.

Dzięki rygorystycznemu testowaniu zachowań rynku Algorytmik pozwala na wyszukiwanie transakcji o największym prawdopodobieństwie sukcesu oraz dynamiczne, dokonywane w czasie rzeczywistym zmiany portfela, w oparciu o zmienne warunki rynkowe. Jego głównym celem jest wyszukiwanie anomalii i zależności między danymi, a następnie tworzenie na ich bazie automatycznych strategii inwestycyjnych.

To rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w administracji publicznej, medycynie, handlu oraz na rynku finansowym: w funduszach inwestycyjnych, bankach czy u ubezpieczycieli.


Więcej informacji na temat Algorytmik udzieli Wam Waldemar Maj – prezes zarządu Algorytmik oraz Grzegorz Marczuk – twórca i pomysłodawca projektu.

powrót