rodzice z dziećmi

Elektroniczne zarządzanie sprawami obywateli

W Polsce w rodzinach wielodzietnych żyje ponad 3,4 mln osób. Co więcej, w dużej mierze (34,4%), to właśnie takie rodziny stanowią najbardziej zagrożoną ubóstwem grupę społeczną.

Wspierając wzrost urodzeń oraz niosąc pomoc rodzinom wielodzietnym, w związku z uchwaloną w 2014 roku polityką, państwo polskie utworzyło Ogólnopolską Kartę Rodzinną. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i różnego rodzaju bonusów dla rodzin składających się z 3 lub więcej osób, honorowanych zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Obejmuje on m.in. zniżki na przejazdy kolejowe, darmowe wstępy do parków narodowych, niższe opłaty paszportowe, a także promocje w obszarze zakupów żywności, ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa.

Liczne benefity zagwarantowane dzięki elektronicznej karcie

W związku z uchwaloną polityką nasz klient potrzebował rozwiązania umożliwiającego prowadzenie spraw z zakresu KDR w sposób elektroniczny oraz wsparcia przy kompleksowej realizacji wszystkich, wymaganych prawem zadań.

Prace rozpoczęliśmy od rozwoju i utrzymania systemu SI oraz stworzenia dedykowanego kanału Help-Desk. Do realizacji wykorzystane zostały:

  • Spring Framework / Spring Boot,
  • Baza danych Oracle,
  • Java Persistence,
  • JSF, serwer Apache Tomcat,
  • Java EE, JAXWS – SOAP Web Services,
  • JAXRS – REST Web Services,
  • JasperReports,
  • Apache POI.

Aplikacja mKDR

Program cieszy się dużym zainteresowaniem wśród polskich rodzin. Obecnie z KDR korzysta blisko 3,25 mln osób, czyli ponad 2,5 razy więcej niż w 2015 roku, kiedy to został wdrożony. Dzięki specjalnej aplikacji mobilnej każdy korzystający z KDR rodzic ma dostęp do karty na swoim telefonie, a tym samym zwolniony jest z konieczności noszenia przy sobie jej plastikowego odpowiednika.  Wykorzystana w aplikacji funkcja geolokalizacji umożliwia wyszukiwanie zniżek dostępnych w pobliżu aktualnego miejsca przebywania użytkownika, a system powiadomień pozwala przypominać o upływie terminu ważności karty i konieczności złożenia wniosku o wydanie nowej. Niewątpliwą korzyścią z posiadania aplikacji mobilnej jest też możliwość szybszego przyznania użytkownikowi karty plastikowej i praw do korzystania z programu.


Celem wielu krajów europejskich, w tym Polski, stało się posiadanie nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie administracji publicznej. Zastosowanie na szeroką skalę technologicznych innowacji w administracji skutkuje nie tylko wzrostem jej sprawności, ale także stałym podnoszeniem satysfakcji obywateli z jakości oferowanych im usług publicznych.

powrót