Euvic nagrodzony za budowanie dobrych relacji polsko-amerykańskich

W dniu obchodów Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych, 4 lipca 2019 r. otrzymaliśmy nagrodę Polsko Amerykańskiej Rady Współpracy „Wielkie Inspiracje – Promotor Współpracy Polsko-Amerykańskiej”. Nagroda przyznawana jest od 2014 r. firmom i instytucjom za wkład w rozwijanie i zacieśnianie kontaktów pomiędzy Stanami Zjednoczonym i Polską.
Wieleka Kapituła Nagrody przyznawała nagrody za wyjątkowy wkład w budowaniu dobrych relacji polsko-amerykańskich w czterech dziedzinach – gospodarce, nauce, kulturze i polityce. Ma formę okolicznościowego dyplomu oraz emblematu orła łączącego w artystycznym ujęciu cechy polskiego i amerykańskiego godła.
Jak pisze Wielka Kapituła Nagrody, inicjatywa „przyczynia się do wyróżniania i honorowania tych, którzy poświęcają swoje starania dla rozwijania współpracy gospodarczej, nawiązywania i rozwijania współpracy naukowo-badawczej, głębszego zbliżenia ludzi i kultur naszych krajów oraz umacniania stosunków politycznych.”
Nagroda została nam wręczona w Amerykańskim Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach, podczas Pikniku Rodzinnego odbywającego się w ramach obchodów amerykańskiego święta.

powrót