Euvic partnerem konferencji Inteligentne Rozwiązania dla Inteligentnej Metropolii.

Zostaliśmy partnerem konferencji Inteligentne Rozwiązania dla Inteligentnej Metropolii, która odbyła się 16 października 2018 w Katowicach na Uniwersytecie Ekonomicznym. Jej organizatorem była wpierana przez Euvic organizacja Human Cloud wspólnie z Polsko Amerykańską Radą Współpracy.  Wśród jej uczestników znaleźli się przedstawiciele władz Metropoli Górnośląsko Zagłębiowskiej, miast regionu, uczelni, przedsiębiorcy oraz zaproszeni goście, w tym uczestnicy z USA i sąsiadujących z Polską krajów. Prelegentami wydarzenia byli pracownicy Euvic, Gregory Grabiec, Mariusz Tomaka, Bart Bagniewski.

Konferencja była elementem serii spotkań tematycznych organizowanych w ramach współpracy krajów Grupy Wyszehradzkiej. Poruszane kwestie skupiały się wokół  tematu społecznego wykorzystania koncepcji Smart City nie tylko w wymiarze technologicznym, ale przede wszystkim rozumianej jako narzędzie służące podniesieniu jakości życia mieszkańców i efektywności realizacji zadań przez jednostki samorządy terytorialnego. W trakcie swoich wystąpień przedstawiciele Human Cloud / USPTC przestawili praktyczne aspekty procesu metropolizacji oraz efekty wdrażania Smart City w środowisku aglomeracji w Stanach Zjednoczonych.

Bart Bagniewski (USPTC) opierając się na swoich doświadczeniach z New York Port Authority zaprezentował praktyczne aspekty wykorzystania IoT (internet rzeczy) dla monitoringu bezpieczeństwa w NY oraz gospodarki komunalnej. Gregory Grabiec zapoznał obecnych z  bogatymi doświadczeniami zaczerpniętymi z procesu tworzenia się metropolii Houston w Teksasie na przestrzeni  ostatnich 90 lat. Mariusz Tomaka, Specjalista do spraw rozwoju w Euvic omówił koncepcję pracy oraz historię utworzenie Human Cloud jako bazy współpracy w projektach ITC.

 

Więcej na temat wydarzenia można przeczytać tutaj.

powrót