HL Display obniża koszty wsparcia IT, konserwacji i rozwoju o 60 procent

Korzystając z usług Euvic, HL Display Group, wiodąca w Europie firma zajmująca się sprzedażą towarów, była w stanie zrealizować plan działu IT, który przyniósł firmie korzyści z outsourcingu IT. W rezultacie HL Display zdołał obniżyć koszty wsparcia IT o 60 procent, osiągając wyższy standard usług w obszarze ERP i zarządzanych usług w zakresie zarządzania informacjami o produktach, witryn korporacyjnych, e-commerce, hurtowni danych i Business Intelligence.

O kliencie

HL Display jest wiodącym międzynarodowym dostawcą produktów i rozwiązań dla komunikacji w sklepie i sprzedaży detalicznej sektorów spożywczego i niespożywczego. Firma jest również wiodącym dostawcą produktów i rozwiązań dla producentów marek w sprzedaży na półkach i w innych częściach sklepu. HL Display działa na 44 rynkach w Europie Zachodniej i Wschodniej, Ameryce Południowej, na Bliskim Wschodzie i w Azji.24 z tych rynków ma swoje własne spółki zależne, a pozostałe 20 są obsługiwane przez wybranych dystrybutorów. HL Display został założony w 1954 roku. Jego obroty wynoszą około 1,6 mld SEK (2012) i zatrudnia około 1100 pracowników. Firma została po raz pierwszy wymieniona na Giełdzie Sztokholmskiej w 1993 r. Po przejęciu głównego właściciela Ratos jej akcje zostały wycofane z obrotu w dniu 17 września 2010 r.

Sytuacja początkowa

W 2012 roku dział informatyczny HL Display chciał szybciej i bardziej efektywnie dostarczać rozwiązań dla biznesu. Znaczyło to, że dział IT musiał wprowadzić zmiany w swoich wewnętrznych procesach IT i wybrać nowego dostawcę zasobów programistycznych w obszarze ERP i zarządzanych usług w zakresie zarządzania informacjami o produktach, witryn korporacyjnych, e-commerce, hurtowni danych i Business Intelligence . Na początku HL Display potrzebował dodatkowego specjalisty w projekcie Jeeves ERP, którego zadaniem było usprawnienie zarządzania projektem przy użyciu zwinnej metodologii SCRUM. Zostało to również uznane za próbę, co stanowi dla HL Display okazję do oceny jakości usług świadczonych przez dostawcę usług outsourcingu IT.

Wyzwanie

Dział IT HL Display szukał dużego i stabilnego dostawcy IT z dużym doświadczeniem w projektach nearshoringowych. HL Display oczekiwał także od przyszłego partnera szerokiego zakresu kompetencji i umiejętności tworzenia dedykowanych zespołów projektowych, które rozumieją biznes i technologię i są w stanie uczyć się nowych systemów w razie potrzeby. Wszystkie te, które przyspieszą pierwszy projekt Jeeves ERP i pozwolą na oszczędności w zakresie IT na dłuższy okres.

Rozwiązanie

Euvic dostarczył HL Display wraz z SCRUM Master w ciągu kilku dni od pierwotnego wniosku. Cały projekt z udziałem konsultanta Euvica trwał około miesiąca. W tym czasie HL Display zdołała całkowicie i szybko zrealizować plan swojego projektu rozwoju IT. W związku z pozytywnym doświadczeniem wdrożenia pierwszego projektu firma zdecydowała się powierzyć Euvic’owi wsparcie, utrzymanie i rozwój innych systemów informatycznych.

Chcieliśmy skorzystać z usług zarządzanych w obszarze naszych Jeeves ERP, InRiver PIM i stron korporacyjnych na całym świecie, uruchomionych na EPiServerze. Z tych powodów zdecydowaliśmy się na wynajem opłacalnych i wysoko wykwalifikowanych programistów Euvic i stało się to ważną częścią naszego planu, aby przynieść HL Display korzyści z outsourcingu IT.

Fredrik Olund, CIO na HL Display

W latach 2013, 2014 i 2015 plan został zrealizowany, a Euvic przejął wsparcie, konserwację i rozwój tych systemów informatycznych na HL Display wraz z kilkoma innymi mniejszymi systemami.

Poziom usług IT świadczonych przez Euvic jest opisany w umowie SLA. Definiuje ona takie parametry wsparcia IT, jak maksymalny czas reakcji na powiadomienie o awarii nowego systemu, maksymalny czas rozwiązywania problemów i zasady raportowania dla każdego etapu wsparcia IT w systemie zarządzania przypadkiem Remedy.

Korzyści

Opłacalne i elastyczne usługi wsparcia i konserwacji

Jedną z kluczowych korzyści osiągniętych przez HL Display, dzięki planowanemu przez Departament IT planowi przeniesienia korzyści z outsourcingu IT na firmę poprzez korzystanie z usług Euvic, było obniżenie kosztów wsparcia IT, konserwacji i rozwoju o około 60 procent. Oszczędności były możliwe, ponieważ wcześniej różne systemy informatyczne HL Display były obsługiwane przez trzech różnych partnerów IT ze Szwecji. Koncentracja wsparcia informatycznego w jednej firmie, na opłacalnym, wielopoziomowym zastosowaniu i jego elastyczności (płacenie tylko za wykorzystane godziny pracy) pozwoliła klientowi zoptymalizować wydatki na IT.

Wyższy standard usług wsparcia IT

Współpraca z Euvic nie tylko zapewniła HL Display oszczędności, ale także usługi wsparcia technicznego o wyższej jakości. Wynika to głównie ze zwiększonej komunikacji, lepszej definicji procesu i zasad współpracy, co doprowadziło do ogólnej poprawy jakości wsparcia IT. Zostało to również odzwierciedlone w wielu wskaźnikach, takich jak według szacunków:

  • Poprawiona wydajność obsługiwanych systemów (wzrost o około 35 procent).
  • Spadek liczby zgłoszonych incydentów (spadek o około 25%).
  • Dłuższy średni czas między awariami (wzrost o około 45 procent).

Wcześniej – ze względu na mnogość partnerów – było to niemożliwe do osiągnięcia.

Szybsze dostosowanie Jeeves ERP do aktualnych potrzeb

Kolejną istotną zaletą osiągniętą przez HL Display dzięki działowi IT i współpracy z Euvic, była możliwość szybszego i dokładniejszego dostosowania głównego systemu informatycznego – Jeeves ERP do bieżących potrzeb firmy. Euvic pomógł w koordynacji skutecznego przejęcia wsparcia IT i rozwoju Jeeves ERP od zewnętrznych dostawców, a następnie zapewnił wykwalifikowany personel stanowiący obecnie połowę zespołu odpowiedzialnego za wsparcie techniczne systemu i jego rozwój. Prace rozwojowe są obecnie wykonywane o około 35 procent szybciej w przypadku porównywalnych zadań.

Większa kontrola nad środowiskiem IT

Koncentracja wsparcia IT w rękach jednego partnera oznacza, że HL Display ma teraz większą kontrolę nad własnym środowiskiem IT. Realizacja zadań związanych z zapewnieniem wsparcia technicznego, konserwacji i rozwoju stała się łatwiejsza i bardziej przewidywalna dzięki nowym procedurom i narzędziom wdrożonym w HL Display we współpracy z Euvic’iem.

Kwalifikacje

Chciałem znaleźć partnera, który byłby elastyczny i słuchał, a który mógłby oferować nam niższe stawki za usługi wsparcia IT i rozwoju w tym samym czasie, a tym samym przynosił korzyści outsourcingowi IT naszej firmie. Znalazłem takiego partnera w Euvic. Mój zespół pracujący z nimi zdołał zmniejszyć nasze wydatki na IT o 60%, zachowując ten sam poziom kompetencji. Poznaliśmy także Euvica jako lojalnego i łatwego partnera do współpracy.

Fredrik Olund, IT Director w HL Display, wiodącej w Europie firmie zajmującej się sprzedażą towarów

 

powrót