Intranet i aplikacja mobilna w branży energetycznej. Jak technologie zmieniają komunikację?

Branża energetyczna, ze względu na status strategicznego z perspektywy gospodarki sektora, w dużym stopniu zależna jest od nowych technologii. Jej prywatyzacja wymusiła na przedsiębiorstwach informatyzację, skłaniając je jednocześnie do przejścia pełnej, cyfrowej transformacji. Umiejętna orkiestracja procesów biznesowych oraz inwestycja w nowe technologie stają się dziś kluczem do efektywnej działalności i zbudowania przewagi konkurencyjnej. Na jakie rozwiązania stawia branża? Dziś kilka słów o intranecie i aplikacji mobilnej, które wdrożyliśmy dla jednego z naszych klientów z tego sektora.

Podniesienie poziomu obsługi klienta

Lojalność i satysfakcja klientów jest bezcenna, zwłaszcza w branżach o wysokim poziomie konkurencyjności, takich jak energetyka. Aby je utrzymać niezbędne są dobre relacje z klientami, które zbudować można poprzez bieżący kontakt i zapewnienie profesjonalnej obsługi w preferowanych przez klienta kanałach.

Naszemu klientowi z branży energetycznej pomogliśmy wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom jego grupy docelowej, tworząc skierowaną dla niej nowoczesną aplikację mobilną na platformy Android i iOS.

Głównym celem tego narzędzia było zwiększenie poziomu satysfakcji i lojalności klientów, obniżenie kosztów ich obsługi oraz zwiększenie konwersji na sprzedaż nowych usług. Dodatkowo umożliwiło ono także:

 • automatyczne generowanie raportów zużycia,
 • opłacanie faktur,
 • zarządzanie umowami,
 • odczyt liczników,
 • kontakt z działem obsługi klienta,
 • namierzenie najbliższych punktów obsługi klienta.

Zwiększenie efektywności komunikacji wewnętrznej

Kolejnym, zrealizowanym dla tego klienta projektem było wdrożenie korporacyjnego intranetu. Duża liczba zatrudnianych pracowników sprawia, że utrzymanie z nimi bezpośredniego kontaktu staje się bardzo trudne. Brak kontaktu z pracownikami oznacza z kolei nieznajomość ich potrzeb i oczekiwań, a co za tym idzie, brak możliwości odpowiedzi na nie. Wdrożony przez nas intranet pomógł sprostać tym wyzwaniom, usprawnić wewnętrzną komunikację, a także wsparł proces bieżącego informowania pracowników o najważniejszych kwestiach, pozwalając przy tym uniknąć chaosu informacyjnego.

Dzięki niemu dziś klient może w łatwy sposób komunikować się ze wszystkimi swoimi pracownikami, zatrudnianymi w ramach wielu różnych spółek. To oparte o SharePoint 2013 rozwiązanie wyróżnia się:

 • unikalnym mechanizmem zarządzania treścią,
 • zaawansowaną strukturą uprawnień,
 • możliwością promowania wybranych treści,
 • aktywnym wsparciem kultury korporacyjnej,
 • łatwą weryfikacją zgodności podejmowanych działań ze strategią komunikacyjną i wartościami korporacyjnymi.

Wytworzone w ramach współpracy rozwiązania stanowiły znaczące kroki na drodze do cyfrowej transformacji działalności klienta i pozwoliły mu z sukcesem zrealizować założone cele biznesowe. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii i digitalizacji obszarów, które dotychczas zarezerwowane były tylko dla świata offline, klient zyskał znaczącą przewagę konkurencyjną, udowadniając przy tym, że biznes i technologia zawsze tworzą zgraną parę.

powrót