Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Proces zarządzania bezpieczeństwem rozwoju oprogramowania w Euvic ma charakter sformalizowany. Nasza polityka bezpieczeństwa jest udokumentowana, a nasi pracownicy są zaznajomieni ze wszystkimi procedurami jej dotyczącymi. Aktualizujemy ją za każdym razem, gdy zachodzą jakieś istotne zmiany w naszym otoczeniu. Wszystko po to, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa procesu wytwarzania oprogramowania w Euvic.

Polityka bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo fizyczne

Zasoby techniczne

Bezpieczeństwo sieci i danych

 • Wdrożona norma ISO 9001.
 • Zgodność z prawodawstwem ochrony danych osobowych.
 • Plan ciągłości działań.
 • Dostęp oparty o dane biometryczne.
 • Ochrona i monitorowanie 24/7.
 • Bezpieczeństwo na poziomie wymagań bankowych dla wybranych obszarów biura.
 • Kluczowe serwery i urządzenia sieciowe zwielokrotnione.
 • Łącza optyczne między lokalizacjami.
 • Zewnętrzna serwerownia zgodna z TIER III ANSI TIA-942 i TIER IV.
 • Wirtualizacja serwerów dla zapewniania ciągłości i zarządzania wydajnością.
 • Ochrona przed wirusami i back-up.
 • Kontrola dostępu do baz danych.
 • Kontrola uprawnień i haseł.
 • VPN, firewall, monitoring zagrożeń (np. MS TMG).

 

Naszą politykę w zakresie bezpieczeństwa są objęte wszystkie realizowane przez nas projekty, a poziom zabezpieczeń może zostać dostosowany do każdego projektu indywidualnie, w zależności od Twoich potrzeb i wymagań.

 

 

Potrzebujesz udanego projektu?