Forma współpracy

Formy współpracy

Możesz współpracować z nami w oparciu o różne modele współpracy, takie jak: wynajem pracowników, projekty „fixed price”, projekty „Time&Material” (T&M), kompleksowa umowa SLA (Service Level Agreement).

 

Kompleksowa obsługa w oparciu o umowę SLA – zasady współpracy

Korzyści

  • Określasz zakres potrzebnego Ci wsparcia i zasobów ludzkich.
  • Podpisujemy umowę Service Level Agreement (SLA), która jest oparta na comiesięcznej opłacie abonamentowej (abonament może, ale nie musi, zawierać element zależny od osiągniętych efektów prac w danym miesiącu).
  • Możesz zgłaszać incydenty (w tym błędy) dot. aplikacji, które są objęte wsparciem.
  • Masz gwarancję dostępności specjalistów będących w stanie rozwiązać zgłoszone incydenty w określonym czasie, a także dostęp do wsparcia telefonicznego (hotline) i możliwość konsultacji w zakresie eksploatacji systemów.
  • Prowadzimy także stały monitoring działania systemów IT objętych wsparciem, aby zapobiegać ich awariom.
  • Możesz korzystać z łatwo skalowanego i efektywnego kosztowo zespołu specjalistów pracujących w oparciu o zasady Agile i DevOps.
  • Dobrze zdefiniowane wskaźniki KPI, proces i narzędzia do zarządzania wiedzą.
  • Będziesz zwiększał efektywność działań z roku na rok.

 

Porozmawiajmy o Systemach zarządzania