RODO

Pobierz ulotkę informacyjną 

Informacje dla pracowników i kandydatów

Kto zarządza moimi danymi?

Administratorem danych jest:

Euvic Sp. z o.o.
ul. Przewozowa 32,
44-100 Gliwice

wraz ze spółkami współadministrującymi:

 • Softeq Sp. z o.o. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice,
 • Euvic Energia Sp. z o.o. ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice,
 • Euvic Services Sp. z o.o. Puławska 182, 02-670 Warszawa,
 • Euvic Investments Sp. z o.o. Puławska 182, 02-670 Warszawa,
 • Internetium Sp. z o.o. Puławska 182, 02-670 Warszawa,
 • Śląski Park Informatyczny Sp. z o.o. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice.

 

W jaki sposób Euvic przygotował się na wejście RODO?

Poświęciliśmy wiele uwagi, by dostosować się do nadchodzących zmian. Jako administrator i podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu innych administratorów (członków Grupy Euvic), wdrożyliśmy i przestrzegamy zasad określonych w przepisach RODO oraz u ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

W szczególności:

 • Sporządziliśmy rejestr procesów przetwarzania danych osobowych,
 • Jasno określiliśmy cele oraz podstawy prawne procesów przetwarzania,
 • Wykonaliśmy analizę zagrożeń, oszacowaliśmy ryzyka, oraz oceniliśmy skutki przetwarzania przez nas Twoich danych,
 • Na podstawie analiz wdrożył właściwe i adekwatne zabezpieczenie procesów przetwarzania, jako standard obowiązujący w Euvic,
 • Wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
 • W sposób adekwatny przeszkolił i upoważnił swój personel do przetwarzania danych osobowych.

 

Z kim można się skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań o sposób i zakres przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień można się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem +48 32 279 49 42 .

kontakt do Inspektora Ochrony Danych

lub wysyłając list na adres EUVIC Sp. z o.o. ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice, Polska.

 

Gdzie znaleźć więcej informacji?

Dokładną treść dyrektywy unijnej oraz inne przydatne informacje można znaleźć pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 (dostęp na dzień 22.05.2018).

Pobierz ulotkę informacyjną