Jak wybrać właściwego partnera do realizacji projektów IT?

Postępująca digitalizacja sprawia, że struktury IT współczesnych firm stają się skomplikowane, a przepływ danych utrudniony. Aby usprawnić bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa i zadbać o jego przyszły rozwój warto przeprowadzić integrację systemów IT.

Coraz więcej firm zdaje sobie z tego sprawę, w związku z czym wymagania względem integracji nieustannie rosną, a pod wpływem rynkowych trendów, jak np. Cloud Computing również dynamicznie się zmieniają. Software as a Service (SaaS) i cloud computing zaczynają łączyć się z tradycyjnymi systemami, tworząc nowe, hybrydowe modele, wymagające zupełnie innego podejścia do integracji, a także stawiając przed firmami zupełnie nowe wyzwania. Współczesne projekty integracyjne są zupełnie inne niż te, z którymi mieliśmy do czynienia kiedyś. Przede wszystkim są one krótsze, tańsze i charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Właśnie dlatego muszą być prowadzone w sposób zwinny, tak aby umożliwić prototypowanie i szybką reakcję na zachodzące zmiany. Zmieniają się też same modele biznesowe firm, a realizacja dużej ilości zadań w ramach stałych budżetów jest już na porządku dziennym.

Wszystko to w sposób bezpośredni przekłada się na zwiększenie znaczenia współpracy z firmami odpowiadającymi za przeprowadzanie integracji i konieczność zdefiniowania na nowo całego podejścia do wdrażania kompleksowych rozwiązań informatycznych.

Dziś projekty integracyjne stają się częścią globalnego procesu wdrażania innowacji i angażują coraz więcej osób. Obejmują już nie tylko pracowników IT, ale właściwie całą firmę, a w szczególności te osoby, które w praktyce realizują procesy biznesowe. Coraz więcej działów zależnych jest od ich realizacji, co w sposób bezpośredni przekłada się na ogólne funkcjonowanie całej firmy.

Obecnie wyróżnia się trzy główne obszary usług integracyjnych. Pierwszy z nich to integracja infrastruktury, która obejmuje zarządzanie siecią czy środowiska chmurowe. Drugi z nich to integracja aplikacji obejmująca rozwój aplikacji przy założeniu integracji z innymi systemami czy rozwiązaniami do pracy grupowej. Trzeci i ostatni obszar stanowi integracja usług konsultingowych obejmująca integrację procesów biznesowych oraz zarządzanie cyklem życia aplikacji. W Euvic codziennie wspieramy swoich klientów w każdym z powyższych obszarów tworząc innowacyjne rozwiązania na miarę ich potrzeb. Właśnie dlatego nazywamy się Integratorem 2.0.

Kompleksowe wdrożenia rozwiązań informatycznych

Firmy odpowiedzialne za kompleksowe wdrażanie rozwiązań informatycznych powinny pełnić rolę odpowiedzialnych partnerów biznesowych, którzy wspierają przedsiębiorstwa w realizowaniu ich strategii IT, projektowaniu elastycznej architektury oraz długoterminowym planowaniu nowych wdrożeń.

Wybór odpowiedniego partnera w tym obszarze jest zadaniem trudnym, mającym kluczowe znaczenie dla rozwoju całego przedsiębiorstwa. Co wyróżnia specjalistów w tej dziedzinie i jak rozpoznać ich na tle reszty? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na samą metodologię pracy. Firmy, które w sposób kompleksowy wdrażają rozwiązania informatyczne powinny mieć wypracowane odpowiednie podejście i procesy, dzięki którym z sukcesem zrealizują powierzone im projekty. Powinny także posiadać narzędzia w postaci systemów, oprogramowania czy dokumentacji, które umożliwią im realizację wszystkich przyjętych założeń metodologicznych. Wyróżniają je również kompetencje w postaci osób dysponujących odpowiednią wiedzą techniczną i biznesową zdobytą podczas realizacji podobnych projektów. Sama udokumentowana wiedza to jednak nie wszystko. Przedsiębiorstwa IT powinny również posiadać umiejętność skutecznego przekazania posiadanej wiedzy klientowi, tak aby umożliwić mu samodzielne i efektywne zarządzanie i utrzymanie systemów.

Co jeszcze wyróżnia najlepszych?
 • Koncentracja na budowaniu rozwiązań opartych o najlepsze produkty.
  W Euvic wykorzystujemy sprzęt i oprogramowanie wiodących dostawców.
 • Zdobywanie, kumulowanie, poszerzanie i rozpowszechnianie wiedzy związanej z wdrażaniem i utrzymaniem systemów IT.
  Naszą grupę technologiczną tworzą wyłącznie najlepsi specjaliści z branży.
 • Wiedza poparta zdobytymi certyfikatami technologicznymi oraz zrealizowanymi z sukcesem wdrożeniami.
  Jesteśmy certyfikowanym partnerem liderów światowego rynku IT, a wszelkie, przyznane nam certyfikaty wymagają od nas ciągłego podnoszenia kwalifikacji i poszerzania posiadanej wiedzy.
 • Koncentracja na wymaganiach klienta, dokładne zrozumienie jego potrzeb, wyzwań, celów biznesowych oraz zachodzących w jego przedsiębiorstwie procesów operacyjnych i oparte na tej wiedzy propozycje najlepszych, bezpiecznych, elastycznych i skalowalnych rozwiązań.
  Każdy projekt zaczynamy od krótkiej fazy prac koncepcyjnych, stanowiącej świetny fundament dla prac deweloperskich. Realizując projekty dla wielu sektorów zdobyliśmy szeroką wiedzę i doświadczenie, dzięki czemu dobrze rozumiemy biznes i dzielimy się z naszymi klientami wypracowanymi przez lata najlepszymi praktykami.
 • Współpraca z wiodącymi partnerami, jak i technologicznymi start-upami w celu bieżącego rozwoju technologii, utrzymania atrakcyjnego poziomu cen oraz zbudowania solidnej sieci wsparcia technicznego.
  Rozumiejąc potencjał technologiczny i ekonomiczny różnych modeli IT pomagamy naszym klientom podejmować świadome i mądre decyzje biznesowe.

Lata doświadczeń w obszarze IT pozwoliły nam zrozumieć specyfikę różnorodnych projektów oraz związane z nimi trudności. Dziś kompleksowo wspieramy swoich klientów w obszarach tworzenia, utrzymania i integrowania oprogramowania, a także dostarczaniu i zarządzaniu infrastrukturą, co powoduje, że nazywamy się Integratorem 2.0. Przyspieszając i usprawniając działanie kluczowych systemów naszych klientów pomagamy im osiągnąć sukces.

powrót