Kompleksowe wsparcie IT dla klienta z branży produkcyjnej

Nikt nie ma już wątpliwości, że technologie informacyjne wpłynęły na pobudzenie innowacyjności większości sektorów gospodarki, w tym również przemysłu. Dziś przedsiębiorstwa produkcyjne wdrażają technologie internetowe właściwie w każdym obszarze swej działalności, od produkcji, poprzez badania i rozwój, aż po usługi i marketing. Wszystko po to, aby usprawnić proces produkcji oraz swój model operacyjny.

Nowe technologie motorem napędowym przemysłu

Ponieważ współczesne zakłady produkcyjne poddawane są nieustannej presji efektywnościowej i wydajnościowej, regularnie inwestują w nowe technologie, po to, aby modernizować, automatyzować i optymalizować swoje procesy biznesowe. To podstawa zachowania konkurencyjności i gwarancja biznesowego sukcesu, która wymaga jednak wsparcia odpowiedniego partnera IT.

Doskonale rozumie to nasz klient, jeden z wiodących polskich producentów płytek ceramicznych, który zgłosił się do nas z potrzebą kompleksowego wsparcia IT. Celem współpracy miało być stworzenie wewnętrznej platformy integracyjnej, dokonanie zmian w procesie elektronicznego obiegu dokumentów firmy, a także przeprowadzenie synchronizacji i usprawnienie zarządzania wszystkimi przetwarzanymi w firmie danymi.

Integracje, elektroniczny obieg dokumentów i sprawne zarządzanie danymi

W ramach współpracy dla klienta wykonaliśmy szereg prac takich jak:

  • przeniesienie istniejących procesów integracyjnych na nową platformę BizTalk Server 2009,
  • uruchomienie integracji pomiędzy Oracle Siebel CRM a pozostałymi, wykorzystywanymi w firmie systemami,
  • przeniesienie procesu obiegu faktur zakupowych oraz umożliwienie wymiany danych z modułami wchodzącymi w skład wykorzystywanego przez klienta systemu IFS,
  • pełna synchronizacja danych pomiędzy wszystkimi systemami informatycznymi firmy (w szczególności IFS i MES) oraz usprawnienie zarządzania nimi,
  • aktywacja kolejnej aplikacji SAFE (Electronic Invoice Archiving System) w systemie wymiany danych przy użyciu Microsoft SharePoint Server.

Prace zrealizowane zostały przy wykorzystaniu technologii takich jak: BizTalk Server 2009, SQL Server 2008, niestandardowy adapter Oracle DB oraz niestandardowy adapter WCF CRM. W ramach współpracy zagwarantowaliśmy klientowi także wsparcie serwisowe, świadczone w trybie 5/8 oraz prace rozwojowe.

W efekcie zintegrowaliśmy 4 systemy, stworzyliśmy 11 interfejsów, wykonaliśmy 50 orkiestracji oraz przygotowaliśmy 51 diagramów.

Skuteczna digitalizacja produkcji

Sektor produkcji na co dzień zmaga się z dużą ilością pochodzących z różnych źródeł danych. Nic więc dziwnego, że jednym z jego nadrzędnych celów jest stałe dążenie do minimalizacji czasu dostępu do informacji oraz podnoszenie ich jakości. Nie bez znaczenia pozostaje tu także wpływ koncepcji Przemysłu 4.0, zakładającej konieczność zintegrowania, skomunikowania i centralnego zarządzania wszystkimi elementami składowymi IT. Wyzwania te sprawiają, że digitalizacja produkcji staje się dziś wręcz nieunikniona, a technologie IT stanowią już nie przewagę, a wręcz warunek konkurencyjności.

To także może Cię zainteresować

Produkcja i zasoby naturalne

Potrafimy dostarczać wartościowe usługi dla przedsiębiorstw produkcyjnych i tych działających w branży zasobów naturalnych dzięki dobrym zrozumieniu ich potrzeb, w tym standardów branżowych, kierunków rozwoju oraz sposobów, w jaki chcą one realizować swoje cele. Wiemy, że sercem Twojej firmy jest system ERP, ale nie zaspokaja on w 100 procentach Twoich potrzeb. ERP jest nadal podstawą działalności związanej z produkcją i zasobami naturalnymi, ale nie jest to narzędzie wystarczające ze względu na wyzwania związane z cyfrową transformacją biznesu.

Budowa nowej sieci strukturalnej w sektorze przemysłowym

Szybko postępująca informatyzacja zmienia oblicze przemysłu, a technologia IT staje się fundamentem wydajnego procesu produkcyjnego. W myśl zasady „business first” szczególnie istotne okazują się tu inwestycje w infrastrukturę IT, która stanowi podstawę bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

0 comments
powrót