Medishift – łączymy lekarzy z placówkami medycznymi

Już w zeszłym roku badanie przeprowadzone przez Manpower Life Science wyraźnie wskazywało na braki kadrowe polskich szpitali. Aż 72% placówek przyznało wówczas, że brakuje im pielęgniarek wszystkich specjalizacji, a 68% zgłosiło zapotrzebowanie na lekarzy. Dziś, w dobie pandemii Covid-19 problem ten nasila się jeszcze bardziej i dotyka wszystkich zakładów opieki zdrowotnej – dużych i małych, publicznych i prywatnych.

Prawdziwym wyzwaniem staje się nie tyle pozyskanie kontraktu, co samo utrzymanie lekarzy i pielęgniarek. Ministerstwo Zdrowia każdego roku zwiększa ilość miejsc dla studentów medycyny, jednak zapotrzebowanie na lekarzy wciąż pokryte jest zaledwie w 70%. W efekcie, w skrajnych przypadkach, dochodzi nawet do zamykania placówek medycznych. Receptę na to, jak poprawić obecną sytuację znalazł jeden z naszych start-up’ów, Medishift.

Praca szuka lekarza

Aplikacja Medishift, dziś staje się szczególnie cenna i przełomowa. Pomaga ona usprawniać proces rekrutacji, w łatwy sposób parując ze sobą lekarzy i placówki medyczne.

Co ją wyróżnia?

 • Łatwe dostosowywanie ofert pracy do preferencji lekarzy.
 • Intuicyjne określanie kryteriów wyszukiwania.
 • Automatyczne parowanie ofert z kandydatami.
 • Możliwość wypełniania w grafikach nawet najmniejszych okien czasowych.
 • Pełna aktywizacja placówek i personelu medycznego.
 • Dwustronna komunikacja.
 • Maksymalne skrócenie procesu rekrutacyjnego.

Medishift odpowiada na potrzeby współczesnego rynku medycznego. Szpitalom pozwala zmniejszyć braki kadrowe, a absolwentom uczelni medycznych ułatwia znalezienie pracy.

Profesjonalne wsparcie systemu opieki zdrowotnej

Narzędzie to umożliwia automatyczne znajdowanie lekarzy, którzy mogliby podjąć pracę w danej placówce. Dzięki wykorzystaniu unikalnego algorytmu, system, na bazie zdefiniowanych wcześniej kryteriów, dobiera pracowników i pracodawców w pary. Co w praktyce oznacza to dla każdej ze stron?

Placówki medyczne uzupełniając informacje dotyczące tego, jakich konkretnie kandydatów poszukują oraz w jakich godzinach mają wolne wakaty, mogą sprawnie pozyskać nowy personel. Aplikacja umożliwia im:

 • proste określanie wymagań rekrutacyjnych,
 • sprawne dopasowywanie kandydatów do wyznaczonych kryteriów,
 • szybkie znajdowanie pracowników na pełen lub część etatu,
 • łatwe planowanie grafików,
 • płatność wyłącznie za te rekrutacje, które zakończą się sukcesem,
 • pozyskanie wiedzy o realnych rynkowych wynagrodzeniach na danym stanowisku,
 • łatwą modyfikację oferty w zależności od bieżącej sytuacji na rynku,
 • zachowanie ciągłości opieki medycznej.

Lekarze z kolei, uzupełniając informacje odnośnie swoich preferencji w zakresie specjalizacji, lokalizacji, dostępności czasowej, czy oczekiwań finansowych, mogą usprawnić proces poszukiwania pracy. Aplikacja gwarantuje im:

 • możliwość prostego określenia wymagań dla wyszukiwanej, stałej lub dodatkowej pracy,
 • automatyczne odświeżanie listy ofert,
 • łatwą zmianę informacji dotyczących ich dostępności,
 • automatyczne powiadomienia o nowych, dostępnych w aplikacji ofertach,
 • ciągłość zatrudnienia.

Dzięki Medishift placówki medyczne mogą raz na zawsze pożegnać problem braków kadrowych, a lekarze, zamiast na szukaniu pracy mogą skupić się na tym co najważniejsze – ratowaniu ludzkiego życia.


Więcej informacji o tej aplikacji znajdziecie na: https://medishift.pl/

powrót