city street

Modernizacja środowiska IT w branży transportu publicznego

Odpowiedni dobór systemów informatycznych ma realny wpływ na efektywność kosztową transportu publicznego. Wprowadzanie innowacji w firmach transportowych pozwala zagwarantować niezawodność systemu kontroli operacji, usprawnić planowanie dyspozytorskie dla kierowców i pojazdów, na bieżąco reagować na pojawiające się incydenty oraz prowadzić kompleksowe raporty i statystyki.

Problemy organizacyjne

Duże miasta w Polsce, jak i na całym świecie, borykają się z coraz większym problemem organizacji transportu publicznego. Wymaga to poszukiwania nowych, a zarazem alternatywnych rozwiązań szczególnie pod względem innowacyjności. Jeden z naszych klientów – wiodący operator transportu publicznego w Europie postanowił zmodernizować technologiczne rozwiązania zastosowane w jego firmie.
Pojawił się tam problem długu technologicznego. Wykorzystywane środowisko IT było stare i niestabilne, przez co nie było w stanie dostosować się do dynamicznego wzrostu poziomu cyfryzacji. Negatywnymi następstwami było obniżenie tempa pracy i problemy przestojowe środków komunikacji, wiążące się z wysokimi karami finansowymi dla przedsiębiorstwa.

Migracje środowisk

W ramach współpracy z klientem dostarczyliśmy zespół programistów, zasoby DevOps oraz zapewniliśmy usługi wsparcia.

Rozwój cyfrowy został wsparty poprzez integrację projektów i systemów informatycznych z wykorzystaniem chmury obliczeniowej oraz przeprowadzaniem procesu migracji do AWS. Migracja przeprowadzana była na dwa sposoby: wszystkie nowe usługi zostały zbudowane bezpośrednio na AWS, a pozostałe części zostały zmigrowane z istniejących środowisk.

  • Od momentu uruchomienia portalu autobusowego firma miała zerowy przestój na swojej platformie, a liczba problemów technicznych została maksymalnie ograniczona.
  • Stale poprawiany jest także system komunikacji pomiędzy bazą a pojazdem.
  • Rozwój techniczny wpłynął na zapewnienie szybszego dostępu do danych zarówno kierowcom autobusów i planistom ruchu.
  • Wprowadzone innowacje dały możliwość przesyłania informacji w czasie rzeczywistym do operatorów ruchu.

Dzięki współpracy z nami klient obecnie zapewnia informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, gwarantując przy tym wysoką dostępność informacji i sprawną obsługę klienta.


Z zaciekawieniem przyglądamy się jak każdego roku branża transportowa ulega stopniowym zmianom i czerpie korzyści z innowacji. Normą stają się rozwiązania, które gwarantują bezpieczną i ekonomiczną możliwość przemieszczania się. Stała możliwość kontaktu z centralą pozwala reagować i wprowadzać zmiany już w momencie wystąpienia zdarzenia na drodze danego środka komunikacji. Znaczna poprawa jakości usług klienta w przypadku firm przewozowych zapewnia zwiększony komfort kierowcy, efektywniejszą komunikację oraz wzrost satysfakcji pasażerów.

powrót