Nagroda Gdańsk

Nasze rozwiązanie IT docenione w ogólnopolskim konkursie „Skrzydła IT w Administracji”

Wspólnie z partnerami Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A oraz ITWorks S.A, stworzyliśmy system informatyczny, służący do obsługi Gdańskiego Centrum Kontaktu. Podczas VI Forum Kierowników IT w Administracji, 10 kwietnia 2019 r. w Zakopanem,  nasze rozwiązanie zostało nagrodzone w kategorii „Narzędzia do komunikacji z obywatelami”.

Stworzony przez nas system dostępny jest na portalu gdansk.pl/kontaktgdansk, z którego może korzystać każdy mieszkaniec miasta. Składa się on z 20 modułów, łączy funkcjonalności innych systemów Contact Center wraz z elementami HelpDesku oraz wykorzystuje zdalne kanały komunikacji takie jak telefon, sms, email, formularz elektroniczny, chat, Mapę Porządku, Facebook i Messenger 4.

System GCK działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, a każdy mieszkaniec Gdańska ma możliwość założenia w nim indywidualnego konta. Pomaga to w śledzeniu historii zgłoszeń wpływajacych od danej osoby wraz z ich rozwiązaniami oraz umożliwia obywatelom udział w badaniu opinii społecznej. Użytkownicy portalu mają także możliwość przeglądania urzędowej bazy wiedzy oraz korzystania z różnych usług miejskich w wersji online, min. dokonywania płatności, czy rezerwacji terminu wizyty w urzędzie.

Nasze rozwiązanie IT spotkało się z uznaniem zarówno mieszkańców Gdańska, jak i przedstawicieli władz miasta. Wśród komentarzy na jego temat, znalazły się m.in takie:

„Przyzwyczailiśmy się i bardzo cenimy sobie kontakt twarzą w twarz, ale patrząc na wyzwania współczesnego świata i tempo naszego życia, potrzebujemy mądrego wsparcia technologicznego. Cieszę się, że nasze Gdańskie Centrum Kontaktu, które odpowiada na potrzeby każdej gdańszczanki i każdego gdańszczanina, zostało docenione. Gdańsk jest otwarty, rozwija się również technologicznie i z tego możemy czerpać dumę.

– Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska

„To wielkie wyróżnienie i docenienie pracy zespołu, który współtworzył system informatyczny wspierający kontakt z mieszkańcami. Właśnie ten kierunek informatyki, która służy Gdańskowi, jest obecnie priorytetowy. Kieruję słowa uznania i podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego wyjątkowego sukcesu w tak ważnej dla każdego miasta kategorii.”

– Krzysztof Pękala, dyrektor Biura Informatyki

 

„GCK to naczynie połączone – łączymy informatykę, wiedzę zgromadzoną przez wielu urzędników, otwartość na problemy oraz gotowość do szybkiej reakcji. Od momentu pełnego startu GCK do teraz, widzimy ogromny wzrost liczby zgłoszeń.  Mieszkańcy przyzwyczajają się do tej formy kontaktu z Urzędem i jednostkami.”

– Tomasz Filipowicz, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich,  lider projektu miejskiego Contact Center

 

Nagrodzony system został stworzony na zlecenie Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w ramach realizacji zadania „Przygotowanie, wdrożenie i świadczenie usługi udostępniania systemu informatycznego służącego do obsługi Gdańskiego Centrum Kontaktu (GCK) w modelu SaaS”. Projekt zrealizowało Konsorcjum Euvic Sp. z o.o. i Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A, a  jego podwykonawcą była spółka ITWorks S.A.

Skrzydła IT w Administracji to ogólnopolski konkurs na najlepsze projekty informatyczne, realizowane przez instytucje publiczne. Jego organizatorem jest miesięcznik itwadministracji, a patronem honorowym Ministerstwo Cyfryzacji. Wyróżniane są w nim rozwiązania IT, które zdaniem jurorów mogą stanowić wzór do naśladowania pod kątem sposobu wdrożenia oraz wymiernych korzyści, osiągniętych przez  wszystkie strony zaangażowane w projekt. Jego celem jest docenienie jednostek, które za pomocą projektów informatycznych ułatwiły dostęp do usług publicznych oraz poprawiły jakość obsługi i komunikację między obywatelami i urzędami.

Nagrody są przyznawne w pięciu kategoriach: e-Administracja, e-Kultura i e-Edukacja, e-Usługi dla obywatela, Oprogramowanie do obsługi urzędu, Narzędzia do komunikacji z obywatelami. W tym roku odbyła się już piąta edycja konkursu.

nagroda
source: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wiadomosci/system-gck-nagrodzony,a,143852
powrót