Nowe technologie cennym narzędziem sukcesu Energetyki

Branża energetyczna obecnie boryka się z wieloma trudnościami, takimi jak: zmiany klimatu, rosnące koszty energii czy wyczerpujące się zasoby paliw kopalnych. Jak w żadnym innym sektorze koniecznością są tu niezawodne, stałe dostawy oraz obsługa milionów klientów na tle wielkich przepływów finansowych. Do sprawnego i intratnego funkcjonowania niezbędne jest tu więc wdrażanie pojawiających się na rynku nowych technologii oraz modernizacja tych już wykorzystywanych.

Automatyzacja przepływu informacji w branży energetycznej

Aby transformacja cyfrowa przynosiła większe korzyści wymaga połączenia możliwości oferowanych przez nowe technologie, z kilkoma kluczowymi wytycznymi. Głównymi z nich są sprawna i niezakłócona wymiana informacji (stanowiąca ogromne wyzwanie, zwłaszcza przy tak ogromnej skali pracowników) oraz szybkie i bezawaryjne procesy operacyjne.

Jeden z naszych klientów z branży energetycznej chcąc stawić czoła napotykanym wyzwaniom zgłosił się do nas z prośbą o wsparcie przy:

  • automatyzacji przepływu informacji,
  • rejestracji klientów oraz zużycia energii,
  • usprawnieniu wszelkich procesów związanych z umowami,
  • dostosowaniu systemu do zmieniających się przepisów.

Optymalizacja procesów źródłem lepszej organizacji przedsiębiorstwa

Doskonale rozumiejąc potrzeby klienta oraz specyfikę jego branży, nasz zespół stworzył atrakcyjny wizualnie, funkcjonalny i zintegrowany system, którego rolą jest pełna automatyzacja procesów biznesowych. Oprogramowanie stworzone zostało w oparciu o technologie: .NET Framework WINForms, WCF, Workflow, Release Management, TeamCity, TFS.

Stworzone przez nas aplikacje, mobilna i webowa, pozwoliły klientowi:

  • zoptymalizować czas pracy wszystkich zatrudnianych specjalistów,
  • aż trzykrotnie skrócić czas rozliczania i fakturowania (z 15 do zaledwie 5 dni).

W tym przypadku liczby mówią same za siebie. Wdrożone oprogramowanie pozwoliło klientowi wygenerować długofalowe oszczędności oraz zwiększyć wydajność pracy. Dzięki niemu wszelkie dane operacyjne prezentowane są teraz w przejrzystej i łatwo dostępnej formie.


Polska branża energetyczna znajduje się obecnie w momencie wielkiego rozkwitu. Jej przyszłością jest innowacyjny sposób wdrażania nowych modeli biznesowych. Ich wykorzystanie pozwala na zachowanie konkurencyjności oraz odpowiadanie na bieżące, wielowymiarowe wyzwania, za równo na poziomie krajowym, jak i globalnym.

 To także może Cię zainteresować:

Aplikacje mobilne

Outsourcing rozwoju aplikacji mobilnych – Android, iOS Zmieniające się potrzeby i preferencje klientów oraz dynamicznie rozwijająca się technologia sprawiają, że niezbędna jest ciągła adaptacja nowych narzędzi i punktów styku marki z klientem. Konieczne staje się więc wdrażanie innowacji oraz mobilna transformacja przedsiębiorstw.

powrót