Projekty dofinansowane z funduszy europejskich

Euvic sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Badania nad opracowaniem interaktywnego urządzenia rehabilitacyjnego kończyny górnej i dłoni”.

Celem projektu jest opracowane innowacyjnego urządzenia rehabilitacyjnego wraz z oprogramowaniem do interaktywnej rehabilitacji i ćwiczenia dłoni.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 335 414,63 zł

logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny, logo Rzeczpospolita Polska, logo województwa śląskiego, logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnegowww.mapadotacji.gov.pl

 

Euvic sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Cyfrowy system zdalnego monitoringu i sterowania podzespołów kategorii “L” przeznaczonych do eksploatacji w platformach usług automatycznego wynajmu car-sharing”.

Celem projektu jest przeprowadzenie zadań badawczych i badań rozwojowych w celu stworzenia systemu przystosowującego pojazdy kategorii “L7” do specyficznych wymagań platform car-sharing – RVMCS.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 306 984,27 zł

logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, logo Rzeczpospolita Polska, logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnegowww.mapadotacji.gov.pl

Euvic (dawniej LGBS Polska) zrealizowała następujące projekty unijne:
logo Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności, logo Euvic, logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013
Działanie: 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Tytuł projektu: Wdrożenie technologii Inteligentnego Systemu Monitoringu 3D i Analiz Big Data w LGBS Polska Sp. z o.o.

Okres realizacji: 01/01/2014-31/12/2015
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013
Działanie: 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Tytuł projektu: Wdrożenie systemu zdalnej rehabilitacji i wspomagania leczenia zaburzeń ruchowych i lękowych w środowisku wirtualnej rzeczywistości w LGBS Polska Sp. z o.o.

Okres realizacji: 01/07/2014-31/12/2015
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO