DevOps

Realizacja projektów zgodnie z podejściem DevOps

We współczesnej, globalnej gospodarce rozwój oprogramowania jest dla organizacji, niezależnie od jej wielkości, obszarem strategicznym. Aby jeszcze lepiej o niego zadbać, coraz częściej wykorzystuje się podejście DevOps. Zakłada ono połączenie dwóch obszarów, które z reguły funkcjonują oddzielnie: zespołu rozwijającego oprogramowanie (Dev) z zespołem operacji (Ops). Celem tego połączenia jest łatwiejsze i szybsze osiąganie założonych celów.

Wyższa skuteczność dostarczania

Według State of DevOps Report, zespoły DevOps, w porównaniu z zespołami realizującymi projekty w innych modelach osiągają bardzo imponujące wyniki:

46 razy częstsze wdrożenia kodu 46 razy częstsze wdrożenia kodu
440 razy szybszy czas realizacji projektu od momentu jego zatwierdzenia aż do wdrożenia 440 razy szybszy czas realizacji projektu od momentu jego zatwierdzenia aż do wdrożenia
96-krotnie szybszy średni czas odzyskania sprawności systemu po przestoju technologicznym 96-krotnie szybszy średni czas odzyskania sprawności systemu po przestoju technologicznym
5-krotnie niższy odsetek niepowodzeń wprowadzanych zmian 5-krotnie niższy odsetek niepowodzeń wprowadzanych zmian

Osiąganie tych wyników możliwe jest dzięki współpracy i połączeniu kompetencji z obszarów Dev i Ops w ramach procesu wytwarzania charakterystycznego dla tego modelu.

cykl DevOps

Proces wytwarzania oprogramowania w modelu DevOps

 

Kluczowe założenia

Do kluczowych założeń DevOps należą:

 • Automatyzacja: zautomatyzowanie przepływów pracy, testowanie nowego kodu oraz sposobu dostarczania infrastruktury w celu zwiększenia wydajności prac.
 • Iteracja: pisanie małych fragmentów kodu w ramach sprintu, w celu zwiększenia szybkości, stabilności i częstotliwości wdrożeń.
 • Ciągłe testowanie i doskonalenie: ciągłe szukanie przestrzeni do doskonalenia produktu i procesów oraz reagowanie na informacje zwrotne w celu optymalizacji wydajności, kosztów i czasu wdrożenia.
 • Współpraca: ścisłe współdziałanie zespołów, usprawnianie komunikacji i połączenie ze sobą obszarów takich jak programowanie, działy IT i quality assurance.

 

DevOps – zasady i korzyści

Wykorzystanie podejścia DevOps w sposób znaczący przyczynia się do podnoszenia jakości oprogramowania. Dzięki zastosowaniu wszystkich, kluczowych dla niego zasad z sukcesem wykonujemy setki projektów IT, pomagając przedsiębiorstwom osiągać realne korzyści.

devops korzyści

 

Trzy filary automatyzacji

Wykorzystywane przez nas podejście DevOps skoncentrowane jest na zwinności i współpracy zespołów oraz automatyzacji procesów, która realizowana jest w oparciu o trzy filary.

Infrastructre as a code (IaaC) Automatyzacja procesów wdrażania Monitoring i bezpieczeństwo
Zdefiniowanie całego środowiska w postaci kodu – konfiguracja i uruchamianie środowiska. Proces automatycznego zarządzania i wdrażania środowisk przez skrypty.

Continuous integration, continuous delivery, continuous deployment – natychmiastowe i automatyczne wdrażanie rozwiązań produkcyjnych.

Pełna automatyzacja testów – testy ciągłe, prowadzone zarówno na środowisku testowym jak i developerskim.

Focus na jakość kodu – pełna automatyzacja monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Tworzenie prostych narzędzi pokazujących stan systemu w danej chwili oraz automatyzowanie testów bezpieczeństwa.

 

Kompleksowe wsparcie

Standardowy proces wytwarzania oprogramowania z zachowaniem zasad DevOps składa się z następujących praktyk:

 1. Continuous development – strategia ciągłego rozwoju pozwala na szybsze dostarczanie nowych funkcji lub produktów o wyższej jakości przy niższym ryzyku.
 2. Continuous testing – ciągłe testowanie pozwala programistom upewnić się, że kod rzeczywiście działa tak, jak powinien. Pomaga wykryć błędy i zidentyfikować wszystkie obszary produktu wymagające naprawy lub ulepszenia.
 3. Continuous integration – ciągła integracja pomaga zapobiegać kosztownym opóźnieniom w rozwoju, umożliwiając programistom pracę nad tym samym kodem źródłowym.
 4. Continuous delivery – umożliwia udostępnianie użytkownikom aktualizacji w sposób szybki i zrównoważony.
 5. Continuous monitoring and feedback – pozwala działom IT identyfikować problemy i w czasie rzeczywistym powiadamiać o nich programistów, co umożliwia zwinne reagowanie i przekłada się na wzrost bezpieczeństwa i niezawodności systemu.
 6. Continuous deployment – mniejsze i częstsze wydania fragmentów oprogramowania pozwalają programistom szybko uzyskiwać opinie użytkowników, a w efekcie lepiej rozwijać produkt.

wykres procesu DevOps

Proces DevOps

 

Maksymalizacja produktywności

Według efektu Ringlemanna, indywidualna wydajność osoby maleje wraz ze wzrostem wielkości zespołu. Dlatego w modelu DevOps stosuje się regułę “dwóch pizz” J. Bezosa – zespół powinien być na tyle mały, żeby podczas spotkania można go było nakarmić dwiema pizzami.

Jak krok po kroku maksymalizujemy naszą produktywność?
 1. Ograniczając liczbę osób w zespole: tworzymy niewielkie, samoorganizujące się zespoły, aby usprawnić komunikację, zapewnić decyzyjną autonomię oraz zwiększyć kontrolę nad realizowanymi pracami.
 2. Ciągle doskonaląc produkt i procesy: stosujemy w praktyce zasady Continuous Improvement, aby zwiększać produktywność i dostosowywać się do nowych okoliczności biznesowych.
 3. Inwestując w odpowiednie narzędzia współpracy: wykorzystujemy rozwiązania umożliwiające bieżące śledzenie planowanych i realizowanych działań, kontrolę wersji i wydań oraz narzędzia wspierające komunikację w ramach zespołu.
 4. Zwiększając efektywność spotkań: wykorzystujemy praktyki spotkań Scrumowych, aby maksymalizować skupienie na celu, skrócić czas spotkań i zmniejszyć ich koszt.

 

Podsumowanie

Dzięki wykorzystaniu podejścia DevOps możemy lepiej reagować na potrzeby klientów, zwiększać stabilność tworzonych rozwiązań i szybciej realizować wyznaczone cele biznesowe.

Jesteśmy jednak elastyczni i nie upieramy się przy tym, aby wykorzystywać dane podejście „bo tak trzeba”. Aby osiągać wyznaczone cele wszystkie projekty realizujemy przy wykorzystaniu technik, metod i narzędzi dostosowanych do potrzeb i wymagań klienta.