Doradztwo w obszarze UX i UI

Projekty UX i UI – doradztwo i wykonawstwo

Projektowanie nowych rozwiązań powinno być skoncentrowane nie tylko na funkcjonalnościach biznesowych czy wydajności, ale również na dostosowaniu do potrzeb potencjalnych użytkowników. Właśnie dlatego tak ważną rolę pełnią dziś UI i UX.

Unikatowe połączenie celów biznesowych, potrzeb użytkowników i technologii

Połączenie celów biznesu z potrzebami użytkowników jest niezbędne do tworzenia użytecznych, angażujących, estetycznych i przynoszących zyski rozwiązań technologicznych, które wspierają realizację przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii biznesowej.

Posiadając własny dział UI/UX pomagamy firmom poprawiać jakość produktu i rozwiązywać problemy użytkowników poprzez lepsze poznanie ich procesów biznesowych i użytkowników.

 • Budowanie pozytywnych doświadczeń użytkowników.
 • Zwiększenie satysfakcji użytkowników.
 • Łatwe poprowadzenie użytkowników do celu dzięki starannie zaprojektowanym ścieżkom i procesom.

 

Zapytaj o szczegóły

Agnieszka Bek

UX Specialist Pasje: Fotografia

 

Funkcjonalne i atrakcyjne interfejsy

Szerokie doświadczenie w projektach UI i UX, zarówno w obszarze doradztwa, jak i wykonawstwa pozwala nam tworzyć funkcjonalne i atrakcyjne interfejsy użytkownika, a także zwiększyć komfort korzystania z aplikacji mobilnych, internetowych i wieloplatformowych. Nasi wykwalifikowani i doświadczeni projektanci UI oraz UX wspierają kompleksową realizację usług i produktów a także pełnią funkcję konsultantów w ich wybranych obszarach.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Doradztwo w obszarze UIUX

Doradztwo w obszarze UI/UX

 • Zwiększenie zaangażowania i poprawa zadowolenia końcowych użytkowników systemów.
 • Dostosowanie aplikacji do rzeczywistych oczekiwań użytkowników dzięki badaniu ich potrzeb.
Analiza projektowa

Analiza projektowa

 • Badanie potrzeb użytkowników oraz tworzenie person użytkowników, segmentacja behawioralna, tworzenie map empatii, user journey maps czy user flow w celu zapewnienia najwyższej użyteczności rozwiązań.
 • Praca warsztatowa w metodologiach dobranych odpowiednio do specyfiki projektu.
Projektowanie architektury informacji i prototypowanie

Projektowanie architektury informacji i prototypowanie

 • Projektowanie interakcji i nawigacji produktu zgodnie z oczekiwaniami użytkowników.
 • Projektowanie interakcji i doświadczeń użytkownika odpowiednio do celów biznesowych.
Testy uytecznoci

Testy użyteczności

 • Testy prototypów.
 • Ewaluacja produktu lub rozwiązania z grupą docelową.
 • Dobór metod testowania odpowiednich do specyfiki realizowanego projektu.
Projektowanie interfejsu uytkownika

Projektowanie interfejsu użytkownika

 • Dodanie graficznej warstwy wizualnej umożliwiającej głębszy i bardziej emocjonalny odbiór interfejsu przez użytkownika.
 • Zapewnienie spójności interfejsu aplikacji z ogólnym wizerunkiem całej marki.

 

Koncentracja na użytkowniku

Realizując projekty z obszaru UI i UX w metodologiach Design Thinking, Human Centered Design, Service Design czy pracując w Design Sprintach, w pełni koncentrujemy się na użytkownikach, aby odkryć ich rzeczywiste potrzeby i tworzyć oprogramowanie, które na nie odpowie.

 • Optymalizacja współczynnika konwersji.
 • Zwiększenie ilości generowanych leadów.
 • Maksymalizacja zaangażowana użytkownika.
 • Wzrost zaufania do marki.

Badanie potrzeb

Wszystkie projekty zaczynamy od zdefiniowania grupy docelowej, czyli przeprowadzenia sesji badawczej, w postaci spotkań z osobami ją reprezentującymi. Dzięki temu możemy poznać zachowania, potrzeby i opinie potencjalnych użytkowników, a także zweryfikować, jak radzą sobie oni ze zdefiniowanymi problemami, które rozwiązać ma wdrażany produkt.

 • Określenie cech osobowości, postaw, wartości, zainteresowań klientów.
 • Zrozumienie potrzeb i motywacji klientów oraz ich preferencji w związku z konkretnymi usługami/produktami.
 • Zidentyfikowanie kluczowych wzorców behawioralnych różnicujących klientów.

Sukces rozwoju cyfrowych produktów

Wiemy, że doświadczenie użytkownika jest centralną częścią rozwoju cyfrowego produktu, a jego sukces zależny jest od wielu zmiennych. Właśnie dlatego, realizując projekty z obszaru UI i UX zawsze skupiamy się na trzech filarach.

 1. Koncentracja na użytkowniku – staramy się dogłębnie zrozumieć jego uświadomione jak i nieuświadomione potrzeby.
 2. Kreatywna kolaboracja – patrzymy na problem z wielu perspektyw, szukamy nowych rozwiązań, wychodzimy poza utarte schematy.
 3. Testowanie hipotez – budujemy prototypy, staramy się regularnie zbierać informacje zwrotne od użytkowników.

Narzędzia do badania użyteczności

W trosce o najwyższą jakość dostarczanych przez nas rozwiązań, wykorzystujemy szereg, dostępnych narzędzi, pozwalających badać ich użyteczność.

Testy z użytkownikamiEye tracking i mapy ciepłaBadania ankietoweCard sortingPaper prototyping
Testowanie użyteczności strony zgodnie z opracowanymi scenariuszami. Umożliwia sprawdzenie tego, jak użytkownicy poruszają się po serwisie, na jakie trudności napotykają, co sprawia im problem, a także pozwala dopytać o ich wrażenia, doświadczenia.Analiza ruchu gałek ocznych oraz ruchów kursora pozwalająca na wyłapanie wszystkich problematycznych miejsc w obrębie systemu. Weryfikacja elementów strony wzbudzających największe zainteresowanie internautów, umożliwiająca optymalizację współczynnika konwersji.Przeprowadzanie ankiet na temat intuicyjności witryny, łatwości nawigowania, szybkości dotarcia do informacji mające na celu wygenerowanie pomysłów lub odnalezienie osób mogących wziąć udział w testach użyteczności.Sprawdzenie, jak użytkownicy postrzegają hierarchię elementów na stronie internetowej, przydatne zwłaszcza na etapie projektowania struktury serwisu czy podczas optymalizacji jego użyteczności.Tworzenie papierowych makiet interfejsu strony internetowej i ich omawianie z użytkownikami w celu wykrycia wszystkich problemów, na które mogą natknąć się użytkownicy.

 

Skuteczna komunikacja przekazu

Wykorzystując doświadczenie obejmujące różne platformy i branże z sukcesem realizujemy projekty UI i UX. Z reguły stanowią one część naszej kompleksowej oferty programistycznej, jednak czasem stanowią też odrębne projekty.

 • Koncentracja na doświadczeniach użytkownika.
 • Możliwość wpływania na postawę i zachowania użytkownika.
 • Gwarancja prostoty i jasności przekazu.

Porozmawiaj z Agnieszką o UX i UI