Projekty integracyjne

Usługa integracji oprogramowania

Postępująca digitalizacja sprawia, że struktury IT współczesnych przedsiębiorstw stają się skomplikowane, a przepływ danych utrudniony. Ogranicza to zarówno ich bieżące funkcjonowanie jak i przyszły rozwój. Aby temu zaradzić, warto zadbać o odpowiednią integrację systemów IT.

Właściwa wymiana informacji

Integracja zawsze stanowi proces czasochłonny, a wszystkie jej etapy – od prac deweloperskich, poprzez testy, aż po implementację – wiążą się z pewnymi wyzwaniami. Co więcej, z uwagi na mnogość wykorzystywanych systemów, ich różnorodne przeznaczenie oraz częste modyfikacje na potrzeby konkretnej firmy, każda integracja jest inna.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu skutecznie realizujemy nawet najbardziej złożone projekty integracyjne, bez względu na ograniczenia czasowe czy brak kompletnej specyfikacji systemu.

 • Przejęcie pełnej odpowiedzialności za projekt.
 • Sprawne przeprowadzenie osób odpowiedzialnych za biznes przez procesy analizy technicznej i funkcjonalnej.
 • Właściwa wymiana informacji między wszystkimi, wykorzystywanymi systemami, zagwarantowana przez odpowiednie zrozumienie przepływu danych w przedsiębiorstwie.
Zapytaj o szczegóły
Grzegorz Mazur

Grzegorz Mazur

Technical Director Passions: Fast cars and technological innovations.

 

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Lata pracy nad projektami integracyjnymi pozwoliły nam wypracować rozwiązanie, które nazwaliśmy Euvic Integration Framework. Jest to zbiór gotowych do wykorzystania komponentów, których możemy szybko użyć w integracji. Stworzony został on na bazie najlepszych dostępnych na rynku metod, technologii, wzorców, rekomendacji producentów, a także naszych własnych doświadczeń. Jego zastosowanie pozwala na zachowanie spójności rozwiązań integracyjnych, skrócenie czasu ich projektowania i rozwoju, a także polepszenie ich jakości.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wdroenie szyny integracyjnej

Wdrożenie szyny integracyjnej

Dla firm wymagających kompleksowej integracji z wieloma źródłami danych, aplikacjami i procesami biznesowymi.

 • Szybsza integracja kolejnych systemów.
 • Interoperacyjność, ujednolicenie komunikacji.
 • Łatwiejsze utrzymanie (zaawansowany monitoring, logowanie komunikatów/błędów).
Integracja Hub-and-spoke

Integracja Hub-and-spoke

Łączenie baz danych i aplikacji z węzłem centralnym umożliwiającym wymianę i synchronizację danych.

 • Szybkość tworzenia.
 • Możliwość przeniesienia bardziej skomplikowanych operacji do Huba.
Integracja punkt-punkt

Integracja punkt-punkt

Automatyzacja wymiany danych pomiędzy dwiema aplikacjami lub łączenie izolowanych aplikacji z istniejącym już zintegrowanym środowiskiem.

 • Wysoka wydajność (zagwarantowana przez dedykowane połączenie 2 systemów).
Integracja B2B

Integracja B2B

Różne scenariusze integracji, w tym w siedzibie klienta, chmurze, czy hybrydowa integracja B2B, obsługująca wszystkie logistyczne standardy EDI, a także zaawansowane przetwarzanie EDI w wersjach X12 i AS2.

 • Integracja hybrydowa – możliwość wielopoziomowego łączenia zarówno systemów on-premise jak i chmurowych.
Integracja chmurowa

Integracja chmurowa

Integracja systemów w oparciu o gotowe komponenty dostępne w chmurach takich jak np. Azure czy AWS.

 • Brak konieczności posiadania własnej infrastruktury.
 • Szybkość wdrożenia.
 • Skalowalność.
grafika BTS
Różne wzorce integracyjne (EAI – Enterprise Application Integration, B2B
– Business to Business, SOA – Service Oriented Architecture)

wykres

Integracja chmurowa, np. aplikacji Salesforce z Azure SQL i innymi aplikacjami
poprzez API Management.

 

Gwarancja wydajności

Poziom skomplikowania projektów integracyjnych sprawia, że ważnym obszarem są dla nas testy integracyjne, pozwalające zrozumieć genezę błędów oraz przyspieszyć ich naprawę. Nieustannie dbamy także o najwyższą jakość już zrealizowanych wdrożeń.

 • Tworzenie skalowalnych rozwiązań rosnących wraz z potrzebami biznesu.
 • Wsparcie w obszarze utrzymania i bieżącego monitoringu systemu.
 • Nieustanne poszerzanie wiedzy z zakresu integracji pozwalające wykorzystywać najlepsze i najnowsze technologie.

 

Najwyższa jakość, spójność i użyteczność danych

Spośród wielu dostępnych na rynku metod integracji zawsze wybieramy te, które najlepiej odpowiadają specyfice biznesu naszego klienta oraz wszystkim wykorzystywanym przez niego systemom. W trosce o najwyższą jakość, spójność i użyteczność danych wykorzystujemy najlepsze dostępne na rynku platformy.

 

Efektywne działanie przedsiębiorstwa

Integracja to proces, który dotyka jednocześnie wielu różnych płaszczyzn i ma kluczowe znaczenie dla efektywnego działania całego przedsiębiorstwa. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwalają nam z sukcesem przeprowadzać integracje na wszystkich trzech poziomach.

 

Integracja funkcjonalnaIntegracja procesów biznesowychIntegracja danych
 • Podsumowanie wszystkich funkcji w jednym miejscu.
 • Zmniejszenie liczby interfejsów.
 • Uniknięcie zaimplementowania tych samych funkcji w różnych systemach.
 • Łączenie wszystkich funkcji w ramach jednego łańcucha procesów biznesowych.
 • Integracja wszystkich procesów biznesowych w ramach jednej platformy
 • Zastosowanie jednolitego modelu danych we wszystkich systemach informatycznych.
 • Uniknięcie nadmiaru danych.
 • Integracja wszystkich istniejących danych w ramach jednego rozwiązania.

 

Pełna swoboda działania infrastruktury

Naszym klientom gwarantujemy wsparcie na każdym etapie integracji – od analizy funkcjonalnej, poprzez projekt techniczny, QA i wdrożenie, aż po świadczony 24/7/365 support. Wszystko po to, aby zagwarantować im pełną swobodę działania całej infrastruktury.

 • Optymalizacja procesów biznesowych.
 • Lepsze zarządzanie wiedzą.
 • Łatwiejsze, szybsze i skuteczniejsze podejmowanie decyzji.
 • Zwiększenie efektywności finansowej przedsiębiorstwa.
 • Sprawniejsze zarządzanie przepływem danych.

 

Porozmawiaj z Grzegorzem o projektach integracyjnych

 

To także może Cię zainteresować: