Testy oprogramowania

Testowanie aplikacji i Software Quality Assurance (QA)

Rosnący poziom skomplikowania systemów IT, a także coraz większe potrzeby, oczekiwania i wymagania użytkowników względem niezawodności i przewidywalności ich funkcjonowania sprawiają, że coraz ważniejsza staje się ich jakość. Właśnie dlatego warto zadbać o obszary związane z procesem wytwarzania oprogramowania oraz jego testowaniem.

Gwarancja najwyższej jakości

Aby zapewnić najwyższą jakość we wszystkich, realizowanych projektach stworzyliśmy własne centrum testowania aplikacji i kontroli jakości. Łączy ono wykwalifikowanych testerów oraz ustandaryzowane procesy dostosowane do potrzeb klienta wraz ze specjalistycznymi narzędziami i infrastrukturą.

Zrealizowaliśmy wiele projektów z obszaru aplikacji webowych, mobilnych i desktopowych, spośród których każdy wyróżniał się inną technologią, skalą oraz domeną biznesową. Dziś nasz zespół testowy posiada bogate doświadczenie (potwierdzone certyfikatami ISTQB oraz zrealizowanymi projektami), pozwalające nam podejść do Twoich potrzeb w sposób nieszablonowy i efektywny.

 • Przejęcie pełnej odpowiedzialności za obszar testów i jakość (QA).
 • Gwarancja najwyższej jakości zapewniona przez odpowiednie procesy, narzędzia i kulturę korporacyjną.
 • Tworzenie systemów zgodnych z najwyższymi standardami.
Zapytaj o szczegóły
Andrzej Bieniek

Andrzej Bieniek

Kierownik Zespołu QA Pasje: rower, nowinki technologiczne, gadżety

 

Kompleksowe wsparcie

W trosce o najwyższą jakość testowanych rozwiązań naszym klientom zapewniamy dokładne raporty z testów, a do całego procesu testowania wprowadzamy wskaźniki efektywności (KPI).

Najczęściej skupiamy się na obszarze testów funkcjonalnych, w ramach których zespół testowy bazuje na wymaganiach biznesowych, które spełniać ma testowana aplikacja. Aby testowanie było efektywniejsze, oferujemy szereg testów na wielu poziomach, w całym cyklu wytwarzania oprogramowania.

 

Testy manualne Testy automatyczne Testy integracyjne Testy end-to-end Testy akceptacyjne
W ich ramach zespół testowy weryfikuje działanie systemu na podstawie przygotowanych wcześniej scenariuszy testowych, bazujących na funkcjonalnościach systemowych. Stosowane zwłaszcza w długofalowych lub iteracyjnych projektach, traktowane jako uzupełnienie testów manualnych. Dzięki nim zespół testowy jest w stanie zweryfikować działanie systemu w krótszym czasie niż stosując wyłącznie testy manualne. Testy niskopoziomowe, w ramach których zespół skupia się na weryfikacji interakcji pomiędzy modułami lub systemami. Obejmują czynności związane z kompleksową weryfikacją systemu i pozwalają zweryfikować, czy wszystkie jego elementy działają zgodnie z przyjętymi założeniami Mają na celu zweryfikowanie tego, czy system spełnia stawiane przed nim wymagania biznesowe.

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Analiza i testowanie procesw biznesowych

Analiza i testowanie procesów biznesowych

 • Testowanie rozwiązań w kontekście całego systemu pozwala wskazywać nieprawidłowości w procesach biznesowych i wprowadzać w ich obrębie niezbędne usprawnienia

Testy aplikacji mobilnych

 • Testowanie aplikacji na wielu urządzeniach, w różnych środowiskach, przy różnych systemach operacyjnych gwarantuje poprawność ich działania w każdym możliwym scenariuszu.

Testy migracyjne

Testy migracyjne

 • Weryfikacja zgodności zmigrowanych danych pod kątem zgodności, tzw. integralności.

Testy wydajnoci

Testy wydajności

 • Weryfikacja aplikacji pod względem ilości przetwarzanych danych, pozwalająca zdefiniować maksymalne obciążenie.
 • Przeprowadzanie testów w środowisku zbliżonym do środowiska produkcyjnego w celu odwzorowania naturalnej skalowalności systemu.

Testy bezpieczestwa

Testy bezpieczeństwa

 • Weryfikacja poprawności funkcjonowania aplikacji i jej podatności na wycieki danych pozwalająca na zwiększenie jej całkowitego bezpieczeństwa.
 • Weryfikacja infrastruktury, na której zainstalowana jest aplikacja.

Testy techniczne

Testy techniczne

 • Testowanie elementów, których nie widać, ale które są kluczowe dla działania aplikacji, jak np. Infrastruktura.

Tworzenie środowisk testowych

Tworzenie środowisk testowych

 • Dostarczenie środowisk, w ramach których zapewniamy działanie systemu i weryfikujemy jego jakość i wydajność jeszcze przed wdrożeniem.
 • Wykrywanie nieprawidłowości charakterystycznych dla systemów rozproszonych.
 • Weryfikacja infrastruktury i charakterystyki serwera.

Doradztwo, zarządzanie jakością, audyt

 • Weryfikacja procesów wytwarzania oprogramowania, której efektem jest stworzenie raportu zawierającego wskaźniki KPI wskazujące obszary wymagające poprawy oraz sugestie zmian.

Wsparcie i automatyzacja testów

Aby skutecznie realizować projekty w obszarze testowania aplikacji i Software Quality Assurance, wykorzystujemy najlepsze narzędzia wspierające i automatyzujące testy.

Java

logo junitlogo cucumberlogo selniumlog dbunitlogo mockito

C#

logo xunitlogo nunitlogo selnium

 

Obniżenie kosztów

Zarządzanie jakością tworzonego oprogramowania i testowanie go pomaga szybko wykrywać i eliminować błędy, a także zapobiegać ich powstawaniu. Należy pamiętać, że istnieje bezpośrednia zależność między czasem wykrycia błędu, a kosztem jego naprawy, a szybkie wykrycie błędów pozwala na znaczne obniżenie nakładów finansowych na infrastrukturę.

 • Kompleksowy outsourcing testów.
 • Realizacja projektu w oparciu o ustalony harmonogram i zakres.
 • Najwyższa jakość kluczowych elementów oprogramowania.

 

Pełna efektywność

Koncentracja na poszukiwaniu błędów/nieprawidłowości w działaniu aplikacji i wykonywanie różnych typów testów na różnych poziomach to działanie prewencyjne, które powinno być zorientowane na cały proces wytwarzania oprogramowania. Nasi testerzy wychodzą poza sam obszar testowania, skupiając się na aspektach użyteczności oraz UX testowanych aplikacji, dając deweloperom cenne wskazówki pozwalające podnieść jakość realizowanych wdrożeń.

 • Możliwość szybkiego reagowania na wykryte problemy.
 • Zwiększenie wiarygodności firmy i zadowolenia klientów.
 • Obniżenie kosztów utrzymania systemów przez zapewnienie ich wysokiej jakości oraz niezawodności.
 • Zwiększenie produktywności przekładające się na szybszy time to market i większe ROI.

Porozmawiaj z Andrzejem o testach oprogramowania