Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami – Waterfall czy Agile?

Istnieje wiele podejść do zarządzania projektami, a podjęcie decyzji o tym, które z nich wybrać często stanowi nie lada wyzwanie. Jak skutecznie zarządzać projektem? Poniżej przedstawiamy skrótowe zestawienie dwóch najpopularniejszych podejść – Waterfall i Agile.

Focus na rozwiązanie – Waterfall

Podejście Waterfall opiera się o stosunkowo szczegółowo zdefiniowany plan oraz ustalone ramy projektu. Są one wynikiem ustalonego zakresu funkcjonalnego planowanego produktu oraz całkowitego, przewidywanego kosztu prac.

W tym podejściu szczegółowo definiuje się swoje oczekiwania względem rozwiązania, a te traktowane są jako wiążące i przyjmowane za punkt wyjścia do realizacji projektu. Zmiany zakresu, realizowane są zazwyczaj w oparciu o rozbudowany proces zarządzania zmianą.

Focus na cel biznesowy – Agile

Agile to podejście bardziej elastyczne. Jego głównym celem jest dostosowanie produktu do zmiennych warunków otoczenia biznesowego. Należą do nich przede wszystkim: dynamika rynku, nowe okoliczności odkrywane podczas realizacji zadań czy zmiana oczekiwań.

W tym modelu kluczowe jest określenie celu biznesowego, a następnie, przy ścisłej współpracy z wykonawcą stworzenie wizji rozwiązania. Weryfikacja i redefiniowanie przyjętych założeń, stanowią tu naturalną część projektu. Celem tych działań jest maksymalizacja wartości biznesowej produktu oraz minimalizacja ryzyka związanego z niepewnością okoliczności rynkowych.

Waterfall vs Agile

Obydwa podejścia są wartościowe, jednak w niektórych typach projektów lepiej sprawdzi się Waterfall, a w innych Agile. Poniżej przedstawiamy zestawienie kluczowych czynników, które mogą pomóc w wyborze najlepszego podejścia.

Waterfall Agile
Rodzaj projektu Potrzebuję zrealizować stosunkowo niewielki projekt, o ściśle określonych założeniach. Realizowany przeze mnie projekt wymaga ciągłego dostosowywania do zmieniających się okoliczności.
Założenia projektowe Wiem, jak będzie wyglądał produkt końcowy projektu. Produkt końcowy będzie efektem dostosowania do identyfikowanych okoliczności biznesowych.
Budżetowanie Budżetowanie projektu, etapu, uwzględnia ryzyko projektowe wykonawcy. Rozliczenie w modelu Fixed Price. Wydatki ukierunkowane są na maksymalizację dostarczanej wartości. Rozliczenie w modelu Time & Material.
Zakres Potrzebuję szczegółowo zdefiniować docelowe funkcjonalności produktu. Do docelowego kształtu funkcjonalności mogę dochodzić iteracyjnie.
Planowanie Podejmowane działania są wynikiem przyjętych założeń projektowych. Okoliczności biznesowe kształtują plan rozwoju produktu.
Kontrola i sterowanie Mogę kontrolować postęp prac względem harmonogramu. Kontroluję postęp prac poprzez weryfikację regularnie dostarczanego przyrostu wartości produktu.
Zarządzanie zmianą Mogę pozwolić sobie na czasochłonne zarządzanie zmianą. Muszę mieć elastyczność we wprowadzaniu zmian.
Podejście wykonawcze Zespół wykonuje precyzyjnie zdefiniowane zadania. Zespół deweloperski aktywnie uczestniczy w definiowaniu rozwiązań.
Podejście do realizacji Potrzebuję funkcjonować w oparciu o określone procesy realizacji projektu. Proces realizacji projektu jest dynamicznie kształtowany przez zespół.

Co mówią statystyki?

WSKAŹNIKI POWODZENIA PROJEKTU
WATERFALL VS AGILE

www.vitalitychicago.com Źródło: Standish Group Chaos Studies 2013-2017

Dane statystyczne pokazują, że projekty prowadzone zgodnie z podejściem Agile częściej kończą się sukcesem. Warto jednak pamiętać, że każdy projekt stanowi unikatową wypadkową wizji i okoliczności biznesowych. Wybór podejścia do zarządzania projektem warto więc rozpatrywać pod kątem maksymalizacji zysków oraz szybkiego uzyskania zwrotu z inwestycji przy jednoczesnej minimalizacji podejmowanego ryzyka.

 

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji, skontaktuj się z nami.