Produkty Euvic

Produkty Euvic

Euvic – poza szeregiem usług – ma także do zaoferowania powiększającą się gamę innowacyjnych produktów, które pomogą Ci usprawnić funkcjonowanie Twojej firmy w wielu różnych obszarów. Należą do nich: system Atmosfera ITSM – służący do zarządzenie usługami informatycznymi w oparciu o procesy i automatyzację, VastRehab – umożliwiający świadczenie usług rehabilitacyjnych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, platforma ATMO – do tworzenia wysokowydajnych, wielowarstwowych aplikacji serwerowych, system billingowy czy GCK (Gdańskie Centrum Kontaktu).

Platforma ATMO

Autorska platforma ATMO, umożliwia efektywne tworzenie wysokowydajnych, wielowarstwowych aplikacji w technologii ‘cienkiego klienta’.

Dostarczamy nowe funkcjonalności zgodnie z potrzebami biznesowymi Klienta, co przekłada się na szybkie i efektywne dostosowanie modułów funkcjonalnych. Moduły są tworzone zarówno do wsparcia odpowiednich procesów IT (zgodnych z ITIL), jak i innych procesów opartych na Workflow. Możliwe jest zastosowanie w danej implementacji systemu wybranych, zmodyfikowanych funkcjonalności poszczególnych modułów lub stworzenie dedykowanych procesów.

Dzięki dużej elastyczności platformy, może być ona wykorzystywana do tworzenia m.in.

Zapytaj o szczegóły

Leszek Malinowski

Kierownik Projektu Pasje: Piłka nożna i gra na gitarze.
  • Transakcyjnych systemów bazodanowych
  • Systemów typu workflow management
  • Helpdesk
  • CRM
  • Baza Kompetencji
  • System Zarządzania Przepustkami (Wejścia/Wyjścia)
  • Zarządzanie nieruchomościami
  • Logistyka/Obsługa zamówień sprzętu IT
  • Obsługa reklamacji
  • Centrum Kontaktu z Mieszkańcami

 

Osiągnięte korzyści:

Integracja

Integracja

Platforma oferuje cały szereg wystandaryzowanych interfejsów do integracji systemów Atmosfera z infrastrukturą techniczną Klientów oraz własne API

Niezawodno

Niezawodność

Użycie sprawdzonych komponentów pozwala na szybkie skonfigurowanie systemu w pełni dostosowanego do specyfiki działania danej organizacji

Stabilno

Stabilność

Platforma ATMO jest rozwijana od kilkunastu lat, stale zapewniając wykorzystanie współczesnych standardów tworzenia aplikacji webowych 

Wydajno

Wydajność

Poszczególne moduły systemu działają efektywnie w największych organizacjach, w których wymagana jest wysoka wydajność 

Co uzyskasz:

 

Bądź konsekwentny we wdrażaniu podjętych decyzji, ale zachowuj elastyczność w podejściu.

Tony Robbins,, amerykański przedsiębiorca, coach i doradca życiowy

 

Porozmawiaj z Leszkeim o Platformie ATMO