Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 – rozwiązania dla fabryki przyszłości

Chcesz stworzyć fabrykę przyszłości dzięki rozwiązaniom dla przemysłu 4.0? Z naszą pomocą szybko unowocześnisz swoją fabrykę cyfryzując wybrane obszary procesu produkcji. Pomożemy Ci wyselekcjonować dziedziny, gdzie warto wdrożyć nowe technologie, a także zaprojektujemy potrzebne rozwiązania łącząc ze sobą urządzenia IoT (Internet of Things) oraz oprogramowanie. W kolejnym kroku stworzymy nowe rozwiązania pracując w oparciu o metodyki zwinne oraz podejście DevOps. Mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów, które umożliwiły cyfrową transformację wielu wiodącym firmom przemysłowym z całego świata.

Martwisz się, czy Twoje rozwiązania w obszarze przemysłu 4.0 będą bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, jak np. RODO? Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów, aby mieć pewność, że Twoja fabryka przyszłości spełnia najwyższe standardy w tych obszarach. Pamiętaj – bezpieczeństwo to nie koszt, tylko inwestycja, a zgodność z przepisami jest obowiązkiem.

Sprawdzisz aktualny poziom bezpieczestwa i zgodnoci

Sprawdzisz aktualny poziom bezpieczeństwa i zgodności

Nasi eksperci ds. bezpieczeństwa i zgodności ocenią Twoje projektowane lub już istniejące rozwiązanie dla przemysłu 4.0 pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi przepisami.

Kompleksowe podejcie

Kompleksowe podejście

Przeprowadzona analiza zostanie wykonana w sposób kompleksowy i będzie dotyczyła zarówno procedur stosowanych podczas tworzenia i korzystania z nowego rozwiązania, jak i kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem.

Ewaluacja innych zagroe

Ewaluacja innych zagrożeń

Przeprowadzana przez nas analiza może zostać rozszerzona na całą firmę – obejmując sprawdzenie wszystkich innych wewnętrznych procedur i regulacji pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami, a także bezpieczeństwa całej Twojej infrastruktury IT.

Ograniczenie ryzyka

Ograniczenie ryzyka

Na bazie przeprowadzonego audytu doradzimy Ci, jak zwiększyć cyberbezpieczeństwo oraz zachować zgodność z obowiązującymi przepisami, takimi np. RODO.

Zgodno i bezpieczestwo

Zgodność i bezpieczeństwo

Procedury, standardy, najlepsze praktyki

Poziom bezpieczestwa

Poziom bezpieczeństwa

Infrastruktura oraz systemy IT

Organizacja pracy

Organizacja pracy

Procedury, procesy, szkolenia

Zarzdzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

Proces rozwoju oprogramowania, usługi z chmury

Wkład klienta:

Zakres naszej pracy:

  • Kontekst projektu
  • Osoba kontaktowa
  • Uszczegółowienie zakresu projektu
  • Dokumenty prawne do analiz
  • Wsparcie eksperckiet
  • Wykonanie analiz
  • Sformułowanie wniosków
  • Rekomendacje działań
  • Raport dla zarządu
  • Szczegółowa ocena

 

79% szefów firm uważa, że technologie cyfrowe staną się ważnym wyzwaniem w ciągu najbliższych 5 lat.

Źródło: Québec International 2017

 

Porozmawiaj z Andrzejem o bezpieczeństwie i zapewnieniu zgodności