Bezpieczeństwo IT

Bezpieczeństwo IT

Chcesz podnieść poziom bezpieczeństwa informatycznego swojej firmy? Dzięki naszej kompleksowej ofercie w tym obszarze wykonasz to zadanie łatwo i w efektywny kosztowo sposób. Pomożemy Ci wdrożyć ISO 27001 oraz przejść na procesowe zarządzanie IT, zapewnimy monitoring stanu bezpieczeństwa Infrastruktury dzięki usłudze SOC as a Service, obejmiemy pełną ochroną całe Twoje środowisko Microsoft (Office 365, Windows, Azure), a także pomożemy wdrożyć Azure Sentinel oraz inne systemy bezpieczeństwa informatycznego różnej klasy, w tym do zarzadzania uprawnieniami, DLP, szyfrowania, SIEM.

ISO 27001

Zespół Euvic IT działa w oparciu o światowe normy oraz standardy w zakresie bezpieczeństwa informacji, takie jak:

 • ISO/IEC serii 27000,
 • ITIL (Information Technology Infrastructure Library),
 • NIST (National Institute of Standards and Technology),
 • metodologie PTES, OWASP.

Pomagamy klientom przygotować się na wdrożenie ISO 27001 oraz przejść na procesowe zarządzanie IT.

 

SOC as a Service

 • Oferujemy Security Operations Center jako usługę – w modelu abonamentowym. Usługa polega na ciągłym monitoringu stanu bezpieczeństwa Twojej Infrastruktury IT oraz reagowaniu na zagrożenia przez zespół Security Operations Center Euvic IT.
 • Zespół SOC monitoruje oraz ocenia wykryte zagrożenia w infrastrukturze IT oraz zapewnia szybką reakcję na incydenty, które mogą mieć wpływ na działalność organizacji.
 • Eskalujemy zagrożenia do Twojego zespołu IT lub możemy też świadczyć usługę administracji. więcej
 • Usługi SOC świadczymy w oparciu o dedykowane systemy klasy SIEM (Security Information and Event Management) oraz SOAR (Security Orchestration, Automation And Response).
 • W ramach usługi zapewniamy cykliczne skanowanie podatności w infrastrukturze.
Zapytaj o szczegóły

Marcin Wojtaszek

Dyrektor ds. infrastruktury Pasje: architektura, urbanistyka, czytanie książek, podróże

 

Bezpieczeństwo rozwiązań chmury obliczeniowej Microsoft Cloud (O365/Windows10/Azure)

Konfigurujemy i zarządzamy chmurowymi narzędziami zapewniającymi bezpieczeństwo danych, użytkowników oraz urządzeń w środowisku O365, Windows 10 oraz Azure.

 • Ochrona przed atakami na stacjach roboczych
  • Konfigurujemy i zarządzamy Windows Defender ATP, który wykrywa i blokuje zagrożenia za pomocą zaawansowanego monitorowania zachowania plików i procesów oraz innych metod heurystycznych (proaktywnych).
  • Rozbudowane raporty przedstawiają aktualną listę powiadomień dotyczących komputerów/maszyn w sieci.
 • Ochrona poczty e-mail
  • Chronimy firmową pocztę w O365 z wykorzystaniem technologii EOP (Exchange Online Protection) i ATP (Advanced Threat Protection).
 • Ochrona przed ataki na poświadczenia tożsamości
  • Monitorujemy bezpieczeństwo użytkowników z wykorzystaniem Azure Advanced Threat Protection, który koreluje informacje z dzienników systemów i zdarzeń sieciowych.
  • System pozwala poznać zachowanie użytkowników w organizacji i zbudować profil behawioralny na ich temat.
  • Następnie wykrywa podejrzane działania, wyszukuje złośliwe ataki, nietypowe zachowanie oraz problemy i zagrożenia bezpieczeństwa.
 • Ochrona przed atakami na aplikacje uruchomione w ramach Microsoft Azure
  • Monitorujemy i reagujemy na zagrożenia dotyczące aplikacji uruchomionych w ramach chmury obliczeniowej Microsoft Azure.
  • Możemy zweryfikować status zabezpieczeń systemów i aplikacji, przeprowadzić niezbędne działania naprawcze oraz wykryć różnego rodzaju ataki i odpowiednio na nie zareagować.
 • Ochrona Microsoft Enterprise 365 – konfigurujemy i monitorujemy obszary:
  • zarządzania tożsamością i dostępem – w celu ochrony tożsamości użytkowników i kontroli dostępu do cennych zasobów,
  • ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami,
  • ochrony informacji – aby zapewnić, że dokumenty i wiadomości e-mail będą widoczne tylko dla upoważnionych osób i zabezpieczone przed wyciekiem lub utratą,
  • zarządzania bezpieczeństwem – w celu uzyskania efektywności i kontroli nad narzędziami bezpieczeństwa.

 

Azure Sentinel – SIEM as a Service

Specjalizujemy się w konfiguracji i zarządzaniu chmurowym systemem typu SIEM i SOAR – Azure Sentinel.

 

Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemu Azure Sentinel

 • Ciągłe ulepszanie konfiguracji istniejących reguł monitorujących i “play book’ów”.
 • Wsparcie usługi oraz procesu klasyfikacji i eskalacji zgłoszeń.
 • Monitorowanie dostępności wszystkich źródeł dzienników (w chmurze i lokalnych).
 • Integracja z systemami rejestracji zgłoszeń klienta.
 • Spersonalizowane panele raportowe wyświetlające najważniejsze metryki.
 • Integracja z systemami proaktywnej analizy zagrożeń typu open source.
 • Zarządzanie i wdrażanie integracji z lokalnymi systemami klienckimi – Sentinel agent.
 • Regularne powiadomienia i monitorowanie kosztów utrzymania usługi SIEM.
 • Miesięczny przegląd statusu usługi.

Wdrażanie usługi – Azure Sentinel

 • Wykonanie oceny istniejącej infrastruktury, zebranie wymagań i wycena usługi typu SIEM w chmurze.
 • Budowa i konfiguracja wstępnej wersji usługi Azure Sentinel.
 • Przegląd typów dzienników zdarzeń i urządzeń – zarówno w chmurze, jak i w lokalnych systemach.
 • Ocena zasadności ich migracji do chmury. Klient ma możliwość wyboru źródła danych dzienników zdarzeń.
 • Wsparcie w zakresie podłączania źródeł dzienników zdarzeń.
 • Tworzenie powiadomień i “play book’ów” w oparciu o dostępne scenariusze.
 • Konfiguracja i optymalizacja powiadomień.
 • Opcjonalnie: klient może wybrać usługę zarządzalnego agenta do zbierania, przetwarzania (parsowania), indeksowania i przekierowywania dzienników zdarzeń do usługi Azure.
 • Transfer wiedzy i tworzenie dokumentacji klienta.

Wdrażanie i zarządzanie innymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa IT, definiowanie procedur

 • Pomożemy Ci także wdrożyć wiele innych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo IT Twojej firmy.
 • Systemy do zarządzanie urządzeniami mobilnymi i zapewniania ich bezpieczeństwa.
 • Systemy antywirusowe i antymalware.
 • Systemy Kontroli Danych (DLP).
 • Systemy wykrywania i prewencji włamań (IPS/IDS).
 • Zapory sieciowe i systemy UTM.
 • Zarządzanie informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa (systemy SIEM).
 • Ochrona aplikacji webowych (rozwiązania WAF).
 • Skanowanie i zarządzanie podatnościami.

Nasi konsultanci pomogą Ci również w zdefiniowaniu polityk, procedur i instrukcji w obszarze bezpieczeństwa IT.

 

Człowiek jest nadal najbardziej niezwykłym komputerem ze wszystkich.

John F. Kennedy

 

Porozmawiaj z Marcinem o bezpieczeństwie IT