Monitoring systemów i aplikacji

Usługi monitorowania infrastruktury IT

Nasza usługa monitoringu infrastruktury IT umożliwi Ci zachowanie pełnej kontroli nad środowiskiem informatycznym Twojej firmy, bez względu na to, czy znajduje się ono w  tradycyjnych centrach danych, czy też w  chmurze. Usługą może zostać objęta całość infrastruktury i aplikacji biznesowych lub jej wybrana część. Nadzór prowadzony jest w trybie 24/7/365.
Głównym celem oferowanego przez nas monitoringu infrastruktury IT jest minimalizacja ryzyka awarii. W przypadku jej wystąpienia, podejmowane działania zależą od wcześniej zdefiniowanych procedur: mogą polegać na interwencji naszych specjalistów lub efektywnym powiadamianiu Klienta oraz firm zewnętrznych.

 

Usługa monitoringu może objąć całą Twoją infrastrukturę IT lub tylko jej wybraną część. Usługę realizujemy w oparciu o poniżej opisane zasady.

  • Prowadzimy regularne działania, tak aby zapobiec awariom.
  • Jeśli pomimo tego dojdzie do awarii, reagujemy na te zdarzenia w oparciu o wcześniej zdefiniowane procedury.
  • Informujemy osoby decyzyjne (ze wcześniej przygotowanej listy) o zdarzeniu lub jego eskalacji.
  • Osoby decyzyjne w Twojej firmie mogą zlecić usunięcie usterki nam, własnemu działowi IT lub innym zewnętrznym ekspertom.
  • W ramach usługi raportowania zapewniamy prezentację wyników monitorowania w postaci zagregowanej, co pozwala obserwować trendy i szczegółowo analizować dane zdarzenia.
Zapytaj o szczegóły

Krzysztof Kosmala

Kierownik Zespołu IT Pasje: turystyka górska, fotografia krajobrazu, literatura czeska, projekty IoT DIY

 

Lepiej zapobiegać niż leczyć.

Erazm z Rotterdamu, holenderski humanista z epoki renesansu

 

Porozmawiaj z Krzysztofem o monitoringu infrastruktury IT