Monitoring systemów i aplikacji

Usługi monitorowania infrastruktury IT

Nasza usługa monitoringu infrastruktury IT umożliwi Ci zachowanie pełnej kontroli nad środowiskiem informatycznym Twojej firmy, bez względu na to, czy znajduje się ono w  tradycyjnych centrach danych, czy też w  chmurze. Usługą może zostać objęta całość infrastruktury i aplikacji biznesowych lub jej wybrana część. Nadzór prowadzony jest w trybie 24/7/365.
Głównym celem oferowanego przez nas monitoringu infrastruktury IT jest minimalizacja ryzyka awarii. W przypadku jej wystąpienia, podejmowane działania zależą od wcześniej zdefiniowanych procedur: mogą polegać na interwencji naszych specjalistów lub efektywnym powiadamianiu Klienta oraz firm zewnętrznych.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług monitorowania infrastruktury IT?

Monitoring IT w trybie 247

Monitoring IT w trybie 24/7

Świadczymy usługi monitoringu infrastruktury IT w kompleksowy sposób, w trybie 24/7, minimalizując w ten sposób ryzyko awarii oprogramowania lub sprzętu.

Ability to Prevent Business Outages

Ability to Prevent Business Outages

We proactively monitor your virtual and physical infrastructure to get insight into its performance and on this basis we take actions to prevent failures before they happen.

Pena przejrzysto operacyjna

Pełna przejrzystość operacyjna

Dzięki śledzeniu w czasie rzeczywistym wydajności i obciążenia serwerów, będziesz mógł analizować i optymalizować koszty swojej infrastruktury IT, a także będziesz miał bieżący dostęp do raportów o potencjalnych zagrożeniach czy trendach dot. zmian środowiska.

Konkurencyjne ceny dziki automatyzacji pracy

Konkurencyjne ceny dzięki automatyzacji pracy

Bazując na zaawansowanych narzędziach i dobrze zdefiniowanych procesach, jesteśmy w stanie w znacznym stopniu zautomatyzować monitorowanie infrastruktury IT, dzięki czemu oferujemy tę usługę w konkurencyjnej cenie.

Elastyczno w podejciu

Elastyczność w podejściu

Usługi monitoringu realizujemy w oparciu o infrastrukturę i oprogramowanie własne lub klienta. Dobieramy i wdrażamy optymalne rozwiązania do potrzeb monitorowanego środowiska lub obsługujemy systemy już wdrożone u klienta, zapewniając niezbędne zasoby ludzkie i procesy.

Nasze kompleksowe usługi monitorowania infrastruktury IT obejmują m.in. następujące obszary:

Monitorowanie dostpnoci

Monitorowanie dostępności

Monitorowanie dostępności poszczególnych elementów infrastruktury IT, w tym monitorowanie pracy urządzeń sieciowych i dostępu do Internetu, aby zapewnić ciągłość komunikacji użytkowników i środowiska IT.

Monitorowanie wydajnoci systemu ibaz danych

Monitorowanie wydajności systemu i baz danych

Aby zapewnić prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem działanie wszystkich systemów informatycznych i procesów biznesowych.

Monitorowanie uyciawykorzystania zasobw sprztowych iserwerowych

Monitorowanie użycia\wykorzystania zasobów sprzętowych i serwerowych

Aby uzyskać informację na temat wykorzystania zasobów, na tej podstawie je optymalizować i prognozować niezbędne zakupy.

Monitorowanie dziaania stron internetowych

Monitorowanie działania stron internetowych

Zapewniamy nieprzerwane działanie Twoich stron internetowych przez ciągłe monitorowanie infrastruktury online, w tym serwerów, baz danych, klastrów, sieci, zapory ogniowej itd.

Monitoring transakcji

Monitoring transakcji

Aby zapewnić nieprzerwane działanie usług transakcyjnych realizowanych online. Dzięki monitoringowi, będziesz mógł także poprawiać szybkość ich działania oraz wygodę użytkowania.

Monitoring transakcji

Monitoring transakcji

Aby zapewnić nieprzerwane działanie usług transakcyjnych realizowanych online. Dzięki monitoringowi będziesz mógł także poprawiać szybkość ich działania oraz wygodę użytkowania.

 

Usługa monitoringu może objąć całą Twoją infrastrukturę IT lub tylko jej wybraną część. Usługę realizujemy w oparciu o poniżej opisane zasady.

  • Prowadzimy regularne działania, tak aby zapobiec awariom.
  • Jeśli pomimo tego dojdzie do awarii, reagujemy na te zdarzenia w oparciu o wcześniej zdefiniowane procedury.
  • Informujemy osoby decyzyjne (ze wcześniej przygotowanej listy) o zdarzeniu lub jego eskalacji.
  • Osoby decyzyjne w Twojej firmie mogą zlecić usunięcie usterki nam, własnemu działowi IT lub innym zewnętrznym ekspertom.
  • W ramach usługi raportowania zapewniamy prezentację wyników monitorowania w postaci zagregowanej, co pozwala obserwować trendy i szczegółowo analizować dane zdarzenia.
Zapytaj o szczegóły

Krzysztof Kosmala

Kierownik Zespołu IT Pasje: turystyka górska, fotografia krajobrazu, literatura czeska, projekty IoT DIY

 

Lepiej zapobiegać niż leczyć.

Erazm z Rotterdamu, holenderski humanista z epoki renesansu

 

Porozmawiaj z Krzysztofem o monitoringu infrastruktury IT