Wsparcie IT dla Venture Capitals

Wsparcie dla Funduszy Inwestycyjnych w tworzeniu wartości poprzez digitalizację spółek portfelowych

Potrzebujesz zaufanego i doświadczonego partnera IT, który wesprze Cię w procesie wyodrębniania zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także w rozwoju nowopowstałej organizacji i podnoszeniu jej wartości rynkowej? Możemy stać się częścią tego przedsięwzięcia poprzez kompleksowe usługi konsultingowe, dzięki którym zoptymalizujesz wydajność działu IT, zwiększając jego efektywność oraz zmniejszając koszty utrzymania. Nasze doświadczenie w tym obszarze, to nie tylko sprawdzone frameworki czy autorskie technologie sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim udane realizacje projektów oraz ponad 3000 doświadczonych specjalistów IT.

Wesprzemy Twoje projekty niezależnie od typu inwestycji – zarówno w przypadku spin-offów, split-offów, jak i carve-outów. Oferujemy wsparcie w obszarach:

 • kompleksowego doradztwa w zakresie cyfrowej transformacji oraz przygotowania strategii digitalizacji (roadmapa),
 • przeprowadzenia transakcji,
 • podnoszenia wartości.

Optymalizacja wydajności działu IT – jak to robimy?

W fazie poprzedzającej przejęcie wsparcia przeprowadzamy audyt technologiczny, w tym także audyt infrastruktury fizycznej, licencji oprogramowania, usług helpdesku IT, utrzymania i organizacji procesów wsparcia. Dokonujemy również weryfikacji kodu oprogramowania i stosu technologicznego.

Korzystając z danych zebranych podczas audytu, tworzymy strategię informatyczną wspierającą cele inwestora. Pozwala to dostarczyć kierownictwu informacje i zalecenia dotyczące niezbędnych zmian przy spin-offie/carve-oucie wynikających z transformacji strukturalnej w obszarach takich jak:

 • utrzymanie ciągłości biznesowej w zakresie IT,
 • zastosowanie nowych technologii pozwalających na dotarcie do nowych klientów lub podniesienie jakości obsługi obecnych (np. poprzez stworzenie nowych standardów)
 • infrastruktura IT,
 • bezpieczeństwo i zgodność IT,
 • kontynuacja biznesu,
 • potrzebne aktualizacje i udoskonalenia istniejących rozwiązań IT,
 • reorganizacja działu IT.

 

Wsparcie informatyczne podczas procesu spin’offów i carve-outów

Na etapie przejściowym usprawniamy sposób organizacji spin-offów lub carve-outów podstawowych funkcji informatycznych, przeprowadzając niezbędne wdrożenia i migracje.

 • Wyeliminowanie ograniczeń w dostępie do zasobów informatycznych firmy macierzystej.
 • Przyspieszenie transformacji chmury.
 • Usprawnienie operacji informatycznych w obszarze jakości i standaryzacji usług.
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów.
 • Zwiększenie skalowalności usług i zasobów.

 

Zarządzane usługi tymczasowe (opcjonalnie)

Oferujemy również zarządzane usługi tymczasowe dla Twoich projektów typu spin-off lub carve-out.

Uzupełnienie kompetencji

 • Kształcenie liderów poprzez wykorzystanie interim CIO, CTO, Scrum Master, Project Manager
 • Zapewnienie sprawdzonego przywództwa w czasach zmian (change management), złożoności i ryzyka dzięki wsparciu tymczasowych liderów.
 • Elastyczne warunki pracy – zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin.

Operacje IT z usługami wsparcia

 • Cyfryzacja usług poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii (voiceboty, chatboty itp.) oparta o standardy utrzymania ciągłości biznesowej np. ITIL, umowa SLA
 • Zastosowanie praktyk DevOps do zoptymalizowania przekształceń i sposobu dostarczania w celu zwiększenia wydajności usług świadczonych w obszarze oprogramowania.
 • Dodatkowe integracje systemów informatycznych, projektów chmurowych i mobilnych.

 

Zwiększanie wartości poprzez innowacje

Wykorzystujemy nasze autorskie podejście MVP as a Service (Minimum Viable Product jako usługa)  aby możliwie szybko weryfikować pomysły i wdrażać je w życie przy użyciu technologii takich jak: AI i Machine Learning, Big Data, Blockchain, Robotic Process Automation, VR i innych, a także metod takich jak Lean Startup, Design Thinking lub Open Innovation.

Możesz wykorzystać nasze bogate doświadczenie, tworząc nowe rozwiązania zwiększające wartość Twoich spin-offów i carve-outów w zakresie:

 • Organizacji pracy – wydajne środowisko spotkań i narzędzia dla wewnętrznych i zewnętrznych kanałów.
 • E-commerce – lepsze zarządzanie sprzedażą i obsługą klienta.
 • Planowania zasobów – dostosowane i zintegrowane aplikacje.
 • Specyficznych dla danej branży produktów i usług wykorzystujących najnowocześniejsze technologie.

Wdrażając innowacje, korzystamy z gotowych komponentów, platform i frameworków pochodzących od wiodących dostawców IT, a tam, gdzie jest to wymagane, także z własnego, autorskiego oprogramowania. Wszystko po to, aby wprowadzać innowacje w sposób możliwie szybki i opłacalny.


 

Wybrane przykłady

 

logo BID Equity

BID Equity

Fundusz private equity inwestujący wyłącznie w firmy z branży oprogramowania B2B, głównie w regionie DACH. Działa w oparciu o model zwiększania wartości zorientowany na oprogramowanie, po to, aby pomóc nabytym firmom przyspieszyć ich rozwój. Euvic pełni w BID Equity rolę partnera strategicznego w obszarze nearshoring DevOps, zapewniając zwiększenie wydajności przejmowanych firm dzięki optymalizacji wydajności ich procesów i obniżeniu ich kosztów, poprzez bardziej precyzyjną i elastyczną regulację wydajności.

 

logo 3TS Capital Partners

3TS Capital Partners

Jeden z wiodących europejskich funduszy private equity, inwestujący w spółki technologiczne na etapie wzrostu i ekspansji. Globalnym pretendentom i lokalnym liderom w sektorach charakteryzujących się wysokim wzrostem, w tym technologii i Internetu, mediów i komunikacji oraz usług obsługujących technologię, 3TS zapewnia kapitał na rozwój i finansowanie wykupów. W ostatnich latach Euvic wspierał 3TS Capital Partners w zakresie technicznych audytów due diligence, obejmujących analizę struktury IT, cyklu produkcyjnego, kontroli jakości, umów zawieranych ze stronami trzecimi w obszarze IT, a także krótko- i długoterminowe zalecenia w obszarze rozwiązań IT. W rezultacie firma 3TS otrzymuje raporty dotyczące wydajności, jakości i perspektyw działów IT, pomocne w dalszych procesach inwestycyjnych.

 

logo tokai cobex

Tokai COBEX

Wiodący producent i dostawca produktów węglowych i grafitowych stosowanych w przemyśle aluminium, pierwotnego żelaza i innych hutach. Euvic ma za zadanie usprawnić działanie infrastruktury IT Tokai COBEX, przejmując w całości zarządzanie nią. Dzięki tej współpracy Tokai COBEX zamierza poprawić bezpieczeństwo swoich operacji informatycznych oraz zapewnić sobie ciągłość biznesu, eliminując przy tym ograniczenia dostępu do zasobów IT i specjalistycznej wiedzy. Euvic ma również pomóc klientowi w usprawnieniu działań informatycznych w obszarach takich jak: jakość i standaryzacja usług, optymalizacja wykorzystania zasobów i zwiększenie skalowalności usług i zasobów.