Outsourcing BizTalk Developers dla belgijskiej firmy doradczej BizTalk – studium przypadku

Współpraca między Grupą Euvic a belgijską firmą konsultingową BizTalk pozwoliła tej ostatniej firmie uzyskać łatwy i elastyczny dostęp do efektywnych kosztowo i wysoko wykwalifikowanych programistów BizTalk firmy Euvic. W ten sposób firma konsultingowa była w stanie wzmocnić swoje możliwości wsparcia i rozwoju wokół produktu integracji BizTalk i utrzymać szybkie tempo wzrostu.

Sytuacja początkowa

Pierwsze zadanie przydzielone firmie Euvic przez firmę konsultingową dotyczyło stosunkowo prostych prac programistycznych BizTalk. Projekt został łatwo ukończony przez Euvic, ale także ujawnił poważny problem w potencjalnej współpracy między firmami. Przygotowanie specyfikacji zadania przez firmę konsultingową zajęło więcej czasu niż rzeczywisty rozwój, zabijając potencjalne oszczędności z outsourcingu programistów na zasadzie nearshoringu.

W 2012 r. zarząd uznał, że jego szybki wzrost jest ograniczony brakiem wykwalifikowanych programistów BizTalk. Z tego powodu zaczęli szukać innych firm specjalizujących się w BizTalk, które mogłyby zapewnić zewnętrzne zasoby rozwojowe i pomocnicze wokół platformy BizTalk. Konsultacje natknęły się na Euvic’a poprzez wyszukiwarkę Google. Po wstępnym kontakcie przedstawiciele Euvic’a odwiedzili konsultantów w ich miejscach pracy w Belgii na własny rachunek i zaproponowali projekt próbny. Chociaż konsultanci rozmawiali z kilkoma potencjalnymi partnerami i mieli wiele obaw, jak to będzie działać, firma zdecydowała się spróbować z Euvic’iem.

Zadanie próbne

Pierwsze zadanie przydzielone firmie Euvic przez firmę konsultingową dotyczyło stosunkowo prostych prac programistycznych BizTalk. Projekt został łatwo ukończony przez Euvic, ale także ujawnił poważny problem w potencjalnej współpracy między firmami. Przygotowanie specyfikacji zadania przez firmę konsultingową zajęło więcej czasu niż rzeczywisty rozwój, zabijając potencjalne oszczędności z outsourcingu programistów na zasadzie nearshoringu.

Naprawdę byliśmy zaniepokojeni tym  „Czy nie poświęcilibyśmy więcej czasu na stworzenie specyfikacji pracy niż na faktyczny rozwój? Czy byliby w stanie pracować w takim samym tempie, jak my? „Ponieważ byliśmy bardzo zadowoleni z jakości pracy zapewnianej przez Euvic w projekcie próbnym, a także ze świadomości naszych obaw i pomysłów, jak się pozbyć im, zdecydowaliśmy się kontynuować naszą współpracę.

CTO w firmie konsultingowej BizTalk

Współpraca po projekcie testowym

Na początku współpracy po projekcie testowym obie firmy wkładają wiele wysiłku w stworzenie modelu komunikacji, który umożliwiłby konsultantom współpracę z deweloperami Euvic tak jak z własnymi pracownikami. Przyjęty model zakładał powołanie starszego dewelopera do codziennych kontaktów u boku Euvica. Jego zadaniem – oprócz prac rozwojowych – jest także koordynacja z partnerem po stronie konsultanta, które obejmuje określenie zadań do wykonania i ustalanie ram czasowych dla zadanych zadań.

Dwaj programiści o podobnym doświadczeniu i wiedzy zazwyczaj bardzo dobrze się rozumieją, i tak było w tym przypadku. Udało nam się również opracować zasady, które umożliwią naszym pracownikom łatwe i szybkie zapoznanie się z każdą nową technologią, z którą spotykają się podczas pracy z naszym klientem. W takim przypadku ustalamy, czy istnieją materiały szkoleniowe online lub samodzielne, tutoriale lub wcześniejsze projekty, które zrobiliśmy, a następnie przekazujemy naszym programistom odpowiednie rozdziały do przejścia przed lub w trakcie zadania. Jeśli nie ma takich materiałów, konsultanci zapewniają naszym zewnętrznym programistom własne szkolenie online lub na miejscu.

Andrzej Biesiekirski, wiceprezes Euvic

Ponieważ stała komunikacja jest zawsze kluczem do dobrej współpracy, ustalono także, że spotkania menedżerskie będą odbywać się raz lub dwa razy w miesiącu, osobiście lub online (przy użyciu programu Lync lub Skype), w zależności od potrzeb konsultanta. Zewnętrzni programiści mieli pracować w biurach Euvic w Polsce na zasadzie nearshoringu i zgłaszać swoje działania bezpośrednio do arkuszy wynagrodzenia konsultanta i Euvica.

Dzięki ustalonym zasadom komunikacji łatwo było sformalizować współpracę. Konsultanci zaczęli kupować blokade dni dla wsparcia, rozwoju i utrzymania od Euvic’a, zgodnie z jego potrzebami. Kiedy nie potrzebowano zasobów Euvica, współpraca zostawała zawieszona i wznawiona wtedy, kiedy zasoby były potrzebne ponownie.

Najważniejsze korzyści

Łatwy dostęp do opłacalnej i wysoko wykwalifikowanej siły roboczej

Decydując się na outsourcing konsultantów BizTalk od Euvic’a, konsultanci zyskali łatwy dostęp do efektywnych kosztowo i wysoko wykwalifikowanych konsultantów BizTalk. Dzięki ustalonym regułom współpracy mogą funkcjonować w taki sam sposób, jak pracownicy zatrudnieni w firmie konsultingowej.

Elastyczna pula rozwoju zasobów

Uzgodniony model współpracy jest bardzo elastyczny i wygodny dla konsultantów, którzy mogą uzyskiwać zasoby programistyczne od Euvic za każdym razem, gdy zachodzi taka potrzeba i mogą zawiesić ich użytkowanie w dowolnym momencie.

Potencjał do prowadzenia biznesu jest większy i bezpieczniejszy

Powierzenie outsourcingu rozwoju BizTalk firmie Euvic umożliwiło konsultantom utrzymanie szybkiego tempa wzrostu. Jednocześnie konsultanci zyskali elastyczność i komfort w przypadku nieoczekiwanych problemów na rynku.

Kwalifikacje

Nasz zespół ds. zarządzania i sprzedaży mocno wierzy, że nasz sojusz z Euvic’iem pozwoli nam prowadzić biznes w sposób większy, lepszy i bardziej elastyczny. Pytanie „Gdzie Euvic może nam pomóc, kiedy musimy wykonać ten projekt / zadanie?” jest systematycznie zadawane za każdym razem, co jest korzystne dla obu stron. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze i musimy być pewni, że możemy to kontynuować w taki sposób, aby stać się silniejsi i więksi.

CTO w firmie konsultingowej BizTalk

Jestes zainteresowany zatrudnieniem Euvic’a jako podwykonawcę, ale najpierw chciałbyś dowiedzieć się więcej o belgijskiej firmie konsultingowej BizTalk i porozmawiać z jednym z jej przedstawicieli? Skontaktuj się z nami teraz!

powrót