Finanse i bankowość

Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, giełdy i brokerzy

 

Od ponad dziesięciu lat pomagamy bankom i innym instytucjom finansowym wdrażając oprogramowanie, które zwiększa przychody ze sprzedaży cyfrowej, wspiera podejmowanie decyzji w oparciu o analizę danych oraz optymalizuje procesy i współpracę. Zapewniamy także kompleksową obsługę infrastruktury oraz świadczymy usługi migracji do chmury dla wielu światowych liderów w branży finansowej. Działamy w oparciu o zasady AgileDevOps, dzięki czemu nasi klienci mogą znacznie skrócić czas potrzebny do wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług finansowych, a także ograniczyć związane z tym koszty.

 

Produkty i usługi, które dostarczamy naszym klientom z branży finansowej, to przede wszystkim:

  • Cyfrowe rozwiązania bankowe.
  • Platformy transakcji pieniężnych.
  • Platformy handlu i wymiany online.
  • Cyfrowe aplikacje do zarządzania majątkiem.
  • Rozwiązania oparte na Blockchain.
  • Systemy Big Data i BI (w tym rozwiązania antyfraduowe).
  • Wsparcie IT i help desk.
  • Utrzymanie i modernizacja istniejących usług.
  • Integracja i optymalizacja systemów IT.
  • Kompleksowa obsługa infrastruktury (centra danych, chmura).

Fortis Bank obniża budżetowanie i czas kontroli budżetowej o 80 procent

Współpraca Fortis Bank (obecnie BNP Paribas) i Euvic umożliwiła Bankowi wdrożenie rozwiązania Business Intelligence, które doprowadziło do skrócenia czasu procesu budżetowania i raportowania kosztów o 80 procent. Zapewniła także lepszą kontrolę nad budżetem poprzez centralizację przechowywania danych finansowych i tworzenia na ich podstawie analiz. Nowe rozwiązanie – oparte na Microsoft Excel i SQL Server 2000 Analysis Services, wykorzystujące licencje na oprogramowanie już posiadane przez Bank – było również […]

więcej...

Modernizacja kluczowych systemów Swedbanku we współpracy z Euvic

Dzięki pomocy Euvic Swedbank, wiodący bank działający w Szwecji, Estonii, Łotwie i na Litwie, uaktualnił swoje kluczowe systemy ze starszej wersji technologii Visual Basic 6 do najnowszej wersji Visual Basic .NET. W ten sposób Bank zmniejszył ryzyko nieoperacyjne w zakresie swoich systemów, zapewniając, że korzystały one z obsługiwanej technologii. Proces został zakończony zgodnie z najlepszymi praktykami i około 50 procent tańszy niż korzystanie z usług outsourcingu Usług Technicznych dostępnych […]

więcej...