PSF przy pomocy Euvic modernizuje swoją kluczową aplikację eFleet

Polski Serwis Floty (PSF), lider na rynku zarządzania flotami samochodowymi w Polsce, dzięki współpracy z Euvic szybko wyeliminował problemy związane z wydajnością działania swojej kluczowej aplikacji eFleet, a także odzyskał zdolność do jej dalszego rozwoju. Jednocześnie firma odciążyła własne zasoby IT oraz usystematyzowała prace dotyczące utrzymania i rozwoju eFleet, tym samym zapewniając sobie spokój w tym ważnym dla niej obszarze, który do niedawno był przedmiotem dużej troski.

O kliencie

Polski Serwis Floty (https://www.psflota.pl/) obecny jest na rynku od 2004 roku i zajmuje się dostarczaniem rozwiązań z dziedziny zarządzania flotami samochodowymi. Firma zapewnia swoim klientom kompleksową obsługę  samochodów, optymalizację kosztów jej utrzymania w zakresie serwisu mechanicznego i oponiarskiego, likwidacji szkód komunikacyjnych, 24h assistance oraz wynajmu pojazdów. PSF dysponuje nowoczesnym zapleczem teleinformatycznym, wykwalifikowaną kadrą specjalistów, a także rozległą siecią warsztatów, dzięki czemu może kompleksowo świadczyć usługi na terenie całej Polski.

Sytuacja początkowa

W 2018 roku firma PSF szukała dostawcy usług IT, który przygotowałaby nową wersję jej kluczowej, aplikacji eFleet, która zapewnia bezpośredni kontakt on-line pomiędzy BOK PSF, warsztatami oraz klientami. Aplikacja pozwala na bieżąco planować i kontrolować proces obsługi samochodów w ramach programu flotowego PSF, a także zawiera kompleksowe informacje o poszczególnych flotach oraz warunkach i sposobie obsługi każdego samochodu z danej floty. Równocześnie eFleet daje klientom możliwość monitorowania statusu naprawy ich pojazdów za pomocą aplikacji mobilnej.

EFleet została stworzona w 2004 roku w oparciu autorskie technologie współpracującej z PSF firmy IT, co z czasem zaczęło powodować coraz większe problemy związane z wydajnością działania aplikacji, a także ograniczać możliwości jej rozwoju. PSF rozważał napisanie kolejnej wersji swojej aplikacji całkowicie od nowa lub też gruntowną jej modernizację z wykorzystaniem nowoczesnych i ogólnodostępnych technologii. Firma rozpoczęła poszukiwanie na rynku nowego dostawcy usług IT, który byłby w stanie doradzić jej najbardziej optymalny sposób rozwiązania problemu dotyczącego eFleet.

Wyzwanie

Jednym z priorytetów firmy PSF jest stałe podnoszenie jakości oferowanych usług oraz wprowadzanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, tak aby spełniać obecne i przyszłe potrzeby naszych klientów. Dlatego tak bardzo zależało nam na szybkim wyeliminowaniu problemów związanych z wydajnością naszej aplikacji eFleet. Chcieliśmy też odzyskać zdolność do jej dalszego rozwoju, a przez to wspierania cały czas udoskonalanych procesów związanych z obsługą samochodów w ramach programu flotowego PSF.

Grzegorz Kotula, Prezes Zarządu Polskiego Serwisu Floty

Rozwiązanie

Po analizie oferty usługodawców IT dostępnych na rynku, PSF zdecydowała się na nawiązanie kontaktu z Euvic. PSF nigdy wcześniej nie współpracował z Euvic, ale zetknął się z bardzo dobrymi opiniami na temat tej firmy, pochodzącymi z różnych źródeł. Szczególną uwagę PSF przykuło duże doświadczenie Euvic w realizacji projektów modernizacyjnych, tworzenia aplikacji webowych oraz mobilnych, co było kluczowymi kompetencjami potrzebnymi do realizacji projektu.

Punktem wyjścia współpracy pomiędzy Euvic i PSF było dokładne przeanalizowanie aplikacji eFleet (pod katem jej problemów z wydajnością, a także polityk w zakresie bezpieczeństwa i tworzenia kopii zapasowych) oraz zdefiniowanie modułów aplikacji, które miały zostać zmodernizowane lub stworzone od nowa w pierwszej fazie projektu. Początkowe rozmowy miały miejsce w lipcu 2018 roku, a niedługo potem doszło do cyklu spotkań analitycznych, podczas których PSF przedstawiał poszczególne moduły, występujące problemy oraz obecny i planowany sposób funkcjonowania całego systemu.

Po analizie wymagań naszego klienta zaproponowaliśmy dokonanie modernizacji aplikacji i jej infrastruktury, zamiast tworzenia jej od nowa. Podstawą nowej infrastruktury miał zostać nowoczesny sprzęt, wyposażony m.in. w bardzo wydajne procesory Intel oraz szybkie dedykowane dyski SSD. Dodatkowo zaproponowaliśmy zastosowanie nowego silnika baz danych SQL Server 2016 i systemu operacyjnego Windows Server 2016, które są bezpieczniejsze i bardziej wydajne od poprzednich wersji. Zaproponowaliśmy także, że kolejna wersja aplikacji powstałaby już z wykorzystaniem platformy .NET 4.7 oraz nowoczesnych technologii frontowych, takich jak Angular 7 i HTML5, a także backendowych, jak WebAPI, tak żeby jeszcze bardziej zoptymalizować jej działanie.

Grzegorz Mazur, dyrektor techniczny w Euvic

Wszystkie rekomendacje – dotyczące sposobu monitorowania działania aplikacji, optymalizacji jej wydajności, polityki backupowej, a także inne wynikające z analizy logów aplikacyjnych – zostały zebrane w specjalnym dokumencie podlegającym akceptacji klienta. Po jej uzyskaniu Euvic zajął się procesem migracji eFleet do nowego środowiska.

Zakres prac na tym etapie obejmował następujące działania:

  • rekomendacje odnośnie sprzętu do stworzenia nowego środowiska oraz jego dostarczenie,
  • zmianę infrastruktury,
  • zaprojektowanie całkowicie od nowa UI/UX aplikacji z wykorzystaniem aktualnych technologii Angular 7 + HTML5,
  • przejęcie utrzymania aplikacji,
  • zapewnienie usługi hostingu w wynajmowanej kolokacji,
  • a także konfiguracja aplikacji w środowisku produkcyjnym, testowym i developerskim.

Prace nad makietą i zbieraniem wymagań zostały zrealizowane przez Euvic wspólnie z zespołem PSF w trybie Agile. Dodatkowo Euvic stworzył szczegółową dokumentacją wdrażanych zmian i usprawnień.

Klient ma aktualnie dostęp do usługi monitoringu działania aplikacji, a także korzysta ze wsparcia technicznego w razie wystąpienia ewentualnych problemów. Wsparcie to obejmuje dwa zespoły:

  • zespół wsparcia drugiej linii – wykonuje on złożone zadania administracyjne i rozwiązuje poważniejsze problemy przekazane przez pierwszą linię wsparcia;
  • zespół wsparcia trzeciej linii – wykonuje zadania związane z wdrażaniem nowych technologii, a także zajmuje się bieżącym rozwojem i utrzymaniem obsługiwanych systemów.

Po migracji aplikacji na nową infrastrukturę i zakończonym sukcesem przejęciu utrzymania przez Euvic pierwszych modułów naszej aplikacji, zaczęła ona działać znacznie wydajniej niż wcześniej, co potwierdziło słuszność decyzji o przeprowadzeniu zmian, a także zaproponowany przez Euvic ich kierunek.

Grzegorz Kotula

Bieżące i najbliższe prace projektowe związane są z tworzeniem kolejnej wersją aplikacji, która ma zostać zmigrowana do platformy .NET 4.7, z wykorzystaniem technologii Angular 7 oraz HTML5. Nowa wersja będzie także zawierała szereg usprawnień w modułach, które są dedykowane klientom, pojazdom, warsztatom, dostawcom i katalogom. W kolejnym etapie zostanie dokonana analiza modułów zleceń i kosztorysów aplikacji, co będzie podstawą do określenia prac rozwojowych dotyczących tych modułów. Zespół Euvic pracujący dla PSF na bieżąco realizuje również potrzeby klienta w zakresie dodawania nowych funkcji w aplikacji mobilnej.

Korzyści biznesowe

PSF zyskał wiele znaczących korzyści dzięki powierzeniu Euvic modernizacji oraz utrzymania swojej aplikacji e-Fleet, a także jej dalszego rozwoju. Najważniejsze to: wyeliminowanie problemów związanych z wydajnością działania aplikacji, odzyskanie zdolności do dalszego rozwoju aplikacji, a tym samym szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu rynkowym, odciążenie własnych zasobów IT oraz usystematyzowania prac i zapewnienie sobie spokoju w tym obszarze.

Wyeliminowanie problemów związanych z wydajnością działania aplikacji eFleet

Dzięki wdrożeniu nowej infrastruktury, która stała się podstawą działania eFleet, w krótkim czasie zostały wyeliminowane problemy związane z wydajnością działania aplikacji. Została także usystematyzowana polityka PSF w zakresie bezpieczeństwa oraz tworzenia kopii zapasowych dotyczących aplikacji, co dodatkowo zwiększyło stabilność i przewidywalność działania aplikacji. Wydajność aplikacji jeszcze bardziej wzrośnie po zmigrowaniu jej kolejnej wersji do platformy .NET 4.7 w technologiach Angular 7 + HTML5.

Odzyskanie zdolności do dalszego rozwoju aplikacji

Dzięki modernizacji aplikacji w oparciu o .NET 4.7, Angular 7 oraz HTML5 i wsparciu jej działania o nowoczesne środowisko, PSF odzyskał zdolność do jej szybkiego rozwoju z wykorzystaniem podejścia DevOps i metodyki Agile. Obecnie prace związane z rozwojem aplikacji są prowadzone z wykorzystaniem trzech niezależnych środowisk – developerskiego, testowego i będącego kopią środowiska produkcyjnego. Dodatkowo Euvic wdrożył też narzędzia automatyzujące tworzenie kolejnych wydań aplikacji oraz przenoszenie tych wydań do środowiska produkcyjnego.

Opłacalna współpraca

Dzięki zasugerowanej przez Euvic decyzji o zmodernizowaniu aplikacji, zamiast tworzenia jej od nową, PSF zaoszczędził znaczące środki, jednocześnie osiągając swoje cele. O opłacalności współpracy dla PSF decydował także przyjęty model działań typu “nearshoring”. Konsultanci Euvic pojawili się osobiście w PSF tylko wtedy, gdy było to naprawdę potrzebne. Resztę prac wykonano zdalnie. Również obsługa kolejnych etapów współpracy będzie obsługiwana na podobnych zasadach. Dla PSF bardzo istotną korzyścią była także elastyczność w dostępie do programistów Euvic i przyjęty system rozliczeń – „tylko za czas pracy”.

Odciążenie własnych zasobów IT i spokój

Dzięki współpracy z Euvic, PSF dodatkowo odciążył własne zasoby IT oraz zapewnił sobie spokój w obszarze, który do niedawno był przedmiotem dużej troski.

Referencje

Współpraca z firmą Euvic potwierdziła reputację tej firmy, jako profesjonalnego dostawcy usług IT, dysponującego bardzo kompetentnym zespołem, a także prezentującego proklienckie i proaktywne nastawienie podczas projektu. Na podkreślenie zasługuje także sprawność, z jaką zespół Euvic realizuje nasz projekt. Spowodowało ona, że w krytycznym momencie jego pierwszej fazy mogłem spokojnie iść na urlop, a w międzyczasie wszystkie prace projektowe zostały w pełni i terminowo zrealizowane 🙂

Grzegorz Kotula, Prezes Zarządu, Polski Serwis Floty Sp. z o.o.

Zobacz, co jeszcze o wdrożeniu mówi Grzegorz Kotula, prezes PSF:

powrót