wnętrze fabryki

Sprawne zarządzanie błędami w branży produkcyjnej dzięki BizTalk

Wartość rynku produkcji i sprzedaży napojów alkoholowych szacuje się na ponad 50 mld zł. Kluczowym czynnikiem sukcesu tej branży jest zdolność firm do szybkiego dostosowywania się do nowych trendów i zmian w przepisach prawnych przy stale rosnącej konkurencji. Przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystają z innowacji. Należy jednak pamiętać o sprawnym i efektywnym zarządzaniu oraz stałej kontroli procesów implementacji nowych technologii.

Platforma integracyjna

Od kilku lat współpracujemy z jednym z wiodących, światowych producentów napojów alkoholowych, który swoją uwagę skupił na rozwoju systemów oraz optymalizacji obiegu dokumentów i informacji.

W ramach współpracy wspieramy i rozwijamy platformę integracyjną opartą na BizTalk – BRIDGE (BizTalk Realtime Integration Data Global Exchange), która umożliwia wymianę dokumentów między oddziałami firmy i jej kontrahentami na całym świecie. Stworzyliśmy także system służący do powiadamiania o błędach oraz usprawniający ponowne przetwarzanie błędnych przepływów danych.

Wraz z upływem czasu i wzrostem liczby generowanych komunikatów rozwiązanie przestało spełniać swoją rolę i stało się nieefektywne. Stanęliśmy przed kolejnym wyzwaniem związanym z zarządzaniem błędami na platformie BRIDGE. Naszym celem było zapewnienie widoczności wszystkich przepływów uruchamianych w systemie, dostarczenie większej ilości informacji o błędach i umożliwienie generowania powiadomień i zarządzania nimi w sposób samoobsługowy.

ITrack — śledzenie i obsługa błędów

Zaprojektowaliśmy zupełnie nowe narzędzie, stanowiące centralny punkt śledzenia integracji i obsługi błędów dla standardowych użytkowników. ITrack dostarcza wartościowych, szczegółowych informacji na temat realizowanych przepływów zespołom integracyjnym, które mogą je wykorzystać do sprawdzania poprawności przepływów i usuwania błędów.

Do jego stworzenia wykorzystaliśmy technologie:

  • .NET Framework 4.7
  • ASP .NET MVC 5.2
  • Entity Framework 6.2
  • Spa
  • REST API

Lepszy monitoring błędów — lepszy przepływ danych

ITrack umożliwił szybsze rozwiązywanie problemów, a także pozwolił dostarczyć firmie nowe statystyki na temat błędów, poprawnych przepływów danych i komunikatów. Jego wdrożenie pozwoliło skrócić czas potrzebny do rozwiązania błędu o ponad 50%.

Innowacje przyczyniły się do lepszej organizacji pracy oraz zapewniły dostęp do rzeczywistych statystyk platformy BRIDGE, podnosząc jej wydajność.

powrót