Stworzenie, utrzymanie i rozwój systemu IT dla klienta z sektora administracji rządowej

Współcześnie mamy do czynienia z coraz większą dynamiką przepływu ludności, a migracje, zwłaszcza te zarobkowe, nikogo już nie dziwią. Administracja publiczna musi dostosować się do tego otwartego na ludzi świata, sięgając po coraz to nowsze i bardziej rozwinięte e-usługi. Wszystko po to, aby zapewnić urzędnikom i obywatelom możliwość szybkiej i sprawnej realizacji bieżących spraw urzędowych.

Sprawne zarządzanie zatrudnieniem obcokrajowców

Zasoby informacji z perspektywy administracji rządowej stanowią obszar strategiczny, dlatego konieczna jest ich intensywna informatyzacja. Obsługiwani przez nas klienci doskonale wiedzą, że nowoczesne problemy wymagają nowoczesnych rozwiązań i coraz chętniej po nie sięgają.

Jeden z nich zdecydował się unowocześnić wykorzystywaną już wcześniej aplikację i z naszą pomocą przepisać ją w nowej technologii. Stworzony przez nas system wspiera proces wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP.

Jego głównym zadaniem jest automatyzacja i optymalizacja pracy ministerstw oraz urzędników, a także sprawniejsze zarządzanie pracą obcokrajowców w Polsce.

Co wyróżnia to rozwiązanie? Pełna integracja z wybranymi usługami zewnętrznymi, możliwość zarządzania wnioskami składanymi zarówno drogą tradycyjną, jak i online oraz sprawna obsługa rozproszonych terytorialnie jednostek administracyjnych.

Jakość i bezpieczeństwo systemu IT

Decyzja o współpracy z Euvic podjęta została na bazie postępowania przetargowego, a jej efektem był szereg przeprowadzonych prac takich jak:

  • prace analityczne oraz graficzne,
  • wdrożenie oprogramowania,
  • rozwój oraz administracja / utrzymanie systemu,
  • bieżące usuwanie ewentualnych, pojawiających się w systemie błędów i awarii,
  • pełne wsparcie dla użytkowników końcowych, w tym szkolenia i serwis.

Klient wykorzystując nową, stworzoną przez nas wersję oprogramowania, w krótkim czasie:

  • wydał 434 640 decyzji administracyjnych,
  • zatwierdził 418 413 złożonych wniosków,
  • obsłużył 59 666 wniosków złożonych drogą elektroniczną.

Wszystkie wykonane przez nas prace charakteryzowały się wysoką dbałością o poufność przetwarzanych w systemie danych i wykonywane były ze szczególną troską o należyte przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Zaktualizowane oprogramowanie pozwoliło z kolei lepiej zarządzić procesem zatrudnienia cudzoziemców i przyspieszyć proces ich aktywizacji zawodowej.

powrót