Technologie informatyczne szansą na wyrównywanie szans społecznych

Liczba żyjących na świecie osób niepełnosprawnych jest bardzo duża, podobnie jak liczba tych, którzy z powodu swej niepełnosprawności cierpią na wykluczenie społeczne. Dla ich społecznej integracji ogromne znaczenie ma rozwój innowacyjnej myśli technologicznej.

Informatyzacja procesu składania oświadczeń i zawiadomień

Jednym z naszych klientów jest instytucja, która na co dzień pomaga niepełnosprawnym osobom, ułatwiając im aktywne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym. Osoby ją reprezentujące doskonale zdają sobie sprawę z tego, że odpowiednio wykorzystane rozwiązania IT znacznie wspierają proces wyrównywania szans społecznych oraz usuwanie wszelkich, stających na drodze niepełnosprawnych barier. Właśnie dlatego, w ramach współpracy z nami, klient zdecydował się na wdrożenie systemu służącego pracodawcom do elektronicznego składnia odpowiednich oświadczeń i zawiadomień.

Oprogramowanie to kierowane jest zarówno do pracodawców, którzy w swoich organizacjach zatrudniają powyżej 6% osób niepełnosprawnych i są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek, jak i do tych, którzy nie spełniają przyjętych norm i z tego tytułu zobligowani są do ponoszenia opłat.

Technologiczne wsparcie dla pracodawców i urzędników

  • Wdrożone przez nas oprogramowanie wspiera realizację procesów takich jak:
  • rejestracja pracodawcy / użytkownika,
  • składanie przez pracodawcę niezbędnych dokumentów i deklaracji,
  • aktualizacja danych użytkownika oraz statusów składanych przez niego dokumentów,
  • wprowadzanie do systemu deklaracji złożonej w tradycyjnej, papierowej formie,
  • dokonywanie korekt złożonych deklaracji, zarówno przez pracodawcę, jak i przez urzędnika,
  • aktualizacja danych ewidencyjnych wszystkich, korzystających z platformy podmiotów,
  • pobieranie raportów dotyczących złożonych deklaracji i dokonanych płatności,
  • przesyłanie deklaracji i dokumentów do innych, wykorzystywanych przez instytucję systemów wewnętrznych,
  • usprawnienie procesu zarządzania dokumentami.

Całość systemu zrealizowana została w architekturze wielowarstwowej z wykorzystaniem: PHP, Symfony, komponentów OpenSource, CMS Joomla, serwera Apache oraz bazy danych PostgreSQL. Dostęp do niego możliwy jest za pomocą przeglądarki internetowej, a serwis informacyjny oparty na rozwiązaniu klasy CMS pozwala zapewnić użytkownikom dodatkowe informacje z zakresu jego obsługi.

Całość zrealizowanych przez nas prac wykonana została terminowo i z należytą starannością, a wszystkie dane osobowe przetwarzane są w systemie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i procedur RODO. Oprogramowanie wykorzystywane jest obecnie w ponad 130 000 rozproszonych terytorialnie jednostkach przez ponad 150 000 użytkowników.

To także może Cię zainteresować

Cyfryzacja zdrowia pacjenta

Jeszcze kilka lat temu pacjent udający się do swojego lekarza otrzymywał zwolnienie lekarskie w wersji papierowej. Taki dokument zobowiązany był dostarczyć w przeciągu 7 dni do swojego pracodawcy lub siedziby ZUS, co wiązało się z licznymi utrudnieniami. Nowoczesne, skupione na potrzebach obywateli, podejście administracji publicznej przełożyło się na zmiany w procedurach zarządzania, w wyniku czego od grudnia 2018 r. Polska wprowadziła obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich drogą elektroniczną.

0 comments
powrót