Universality – uniwersalne rozwiązanie dla nauki i biznesu

Październik to czas, w którym środowiska akademickie ruszają z kopyta, aby zrealizować semestralne i roczne plany nauczania. Sylabusy są gotowe, plany zajęć wywieszone, studenci spragnieni wiedzy. Rok akademicki 2020/2021 z pewnością będzie nieco inny od poprzednich. Ma on jednak szansę pozytywnie zapisać się na kartach historii rozwoju edukacji i stać się rokiem przełomowym dla jej digitalizacji. Nadziei upatruje w tym wiele firm, wśród nich również należący do grupy Euvic start-up – Universality.

Pełna synergia świata nauki i biznesu

Universality to innowacyjna platforma, która w unikatowy sposób łączy ze sobą środowiska akademickie i biznesowe. Dzięki jej wykorzystaniu wykładowcy mogą tworzyć praktyczne sylabusy, studenci IT rozwijać pożądane na rynku pracy kompetencje, a firmy budować zaplecze kadrowe odpowiadające ich indywidualnym potrzebom biznesowym.

To bezpłatne narzędzie uzyskało rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji i kompleksowo odpowiada na wyzwania współczesnego rynku.

Jak działa ono w praktyce?

  1. Firmy zamieszczają praktyczne zadania programistyczne, które następnie mogą rozwiązać studenci w całej Polsce.
  2. Wykładowcy podczas zajęć korzystają z platformy używając przygotowanych przez firmy zadań jako konkretnych, realnych przykładów, prac programistycznych.
  3. Studenci rozwiązując zadania, mają do czynienia z zadaniami, które w późniejszym czasie mogą napotkać na rynku pracy. W ten sposób budują kompetencje i uczą się zdrowej rywalizacji.
  4. Firmy przeglądają dostępne w ramach platformy CV, wspierają studentów, kształtując w nich pożądane kompetencje pracownicze, a wreszcie – rekrutują najlepsze talenty.

Inteligentna odpowiedź na edukacyjne wyzwania

Universality to jeden z pierwszych tego typu projektów w Polsce, realizowany w obszarze kształcenia IT i łączący naukę z biznesem w sposób bezpośredni, już od „pierwszego dnia studiów”. Wykorzystana została tu funkcjonalność AI Driven HR – inteligentnego asystenta studenta i rekrutera. Jej ideą jest stworzenie wirtualnego asystenta BOT, który w szybki i łatwy sposób będzie w stanie sparować kandydatów, którzy nie posiadają jeszcze wiedzy i umiejętności niezbędnych do objęcia danego stanowiska, ale dobrze rokują pod kątem rozwoju w nowoczesnych kierunkach, z pracodawcami, którzy mogą chcieć ich zatrudnić. Narzędzie to z jednej strony poprowadzi kandydata przez całą ścieżkę, rozwijając jego umiejętności, a z drugiej strony, docelowo, w przyszłości zapewni wykwalifikowanych kandydatów odpowiednich do objęcia stanowisk w kluczowych dziedzinach IT.

Universality to narzędzie, które nie tylko adresuje potrzeby współczesnego rynku, ale przede wszystkim, dzięki wykorzystaniu technologii, pozwala na prowadzenie nauczania w sposób prosty, intuicyjny i co obecnie najważniejsze – w pełni bezpieczny. To pierwszy krok na drodze do kariery w branży IT.


Więcej informacji na ten temat znajdziecie na: https://universality.io/

 

powrót