Integracja aplikacji z BizTalk Server

Framework do integracji aplikacji w oparciu o BizTalk Server

Nasz framework integracji aplikacji w oparciu o BizTalk Server jest wynikiem kilkudziesięciu projektów integracyjnych, który zrealizowaliśmy przy pomocy tej platformy dla globalnych korporacji, a także dla średnich firm działających na całym świecie. Dzięki niemu osiągniesz wysoki poziom spójności we wszystkich realizowanych przez Twoją firmę projektach integracyjnych, a realizacja takich zadań, jak – utrzymanie rozwiązania, zarządzanie zmianą, rozwiązywanie problemów i transfer wiedzy – stanie się łatwiejszatańsza.

Nasz framework integracji aplikacji w oparciu o BizTalk Server może zostać wykorzystany do realizacji różnego rodzaju projektów integracyjnych:  

Integracja aplikacji korporacyjnych

Integracja aplikacji korporacyjnych

BizTalk Server to jedna z najpopularniejszych na świecie platform do integracji aplikacji i zarządzania procesami biznesowymi w obrębie firmy. więcej….

Integracja B2B

Integracja B2B

BizTalk Server i Azure Logic Apps umożliwiają szybką i opłacalną integrację B2B, łatwe dodawanie nowych partnerów, pełny monitoring wszystkich procesów, a także dużą skalowalność i elastyczność rozwiązania. więcej…

Integracja z SAP

Integracja z SAP

Masz system SAP ERP i uważasz, że jego opcje związane z integracją procesów (SAP PI) nie są satysfakcjonujące? Nie jesteś jedyny. więcej…

Integracja z wiodącymi systemami ERP / CRM

Integracja z wiodącymi systemami ERP / CRM

BizTalk Server umożliwia prostą integrację wielu popularnych systemów ERP / CRM, dzięki zestawowi gotowych adapterów lub za pomocą usług dostarczanych przez zintegrowane aplikacje. więcej..

Framework integracji aplikacji w oparciu o BizTalk Server – najważniejsze elementy i założenia techniczne

Jedna wewnętrzna baza danych integracyjnych

 • Łączy dane o firmie, dane techniczne, a także informacje o ich przepływie.
 • Komunikaty (metadane).
  • Informacje kluczowe – zewnętrzny identyfikator (np. nr zamówienia – może służyć do szybkiego wyszukiwania komunikatu).
  • Łatwiejsze wsparcie / utrzymanie).
 • Przepływy (techniczne + możliwość wizualizacji na różnych poziomach, w tym biznesowym i technicznym).
 • Informacje o błędach.
 • Powiadomienia (e-maile).
 • Możliwość ponownego wprowadzenia.
 • Konfiguracja (logika biznesowa dla przepływów).
 • Monitoring – możliwość poszerzenia danych o widoki lub przygotowany interfejs użytkownika.
 • Lepsza wydajność niż w przypadku BAM i Tracking DB, ale BAM i Tracking mogą być wykorzystane jako uzupełnienie do dodatkowego śledzenia / monitorowania.
Zapytaj o szczegóły

Grzegorz Mazur

Dyrektor Techniczny Pasje: Szybkie samochody i nowinki technologiczne

Standardowe procedury i narzędzia do wglądu w dane/interfejsy

 • Nasz framework zakłada użycie standardowego zestawu procedur (AddErrorLog, HandleErrorByInstanceId, AddMessageArchiveEntry, CreateMessage) oraz narzędzi do wglądu w dane i interfejsy (InterfaceStatus, ExternalErrorLogs) podczas realizowanych projektów integracyjnych.

BizTalk Adapter i BizTalk Pipeline

 • Możemy skorzystać z bogatego zestawu adapterów BizTalk umożliwiających prostą komunikację z różnymi źródłami danych.
 • Nasza framework zakłada także wykorzystanie plików BizTalk Pipeline (szablony i komponenty), dzięki którym możemy szybciej realizować projekty integracyjne.

Numeracja interfejsu procesowego

 • Wszystkie mapy orkiestracji mają ten sam prefiks z numerem interfejsu. Ta konwencja pomaga w utrzymaniu i zrozumieniu przepływów.

Interfejs jest traktowany jak składnik wielokrotnego użytku, z minimum 3 orkiestracjami

 • Orkiestracje, będące częścią interfejsów, są wywoływane bezpośrednio, a interfejs może być traktowany jak składnik wielokrotnego użytku.
 • Każdy interfejs powinien mieć co najmniej 3 orkiestracje:
  • Manager – odbiera komunikat wejściowy, który uruchamia interfejs. Może również mieć pojedynczy wzór, aby zapewnić, że jest procesowana tylko jedna instancja interfejsu.
  • Proces – powoduje przepływ danych biznesowych. Może zawierać także inne wywołania orkiestracji, co umożliwia np. otrzymanie dodatkowych danych itp.
  • Wyślij – wysyła przygotowany komunikat do systemu docelowego.

Spójność konfiguracji

 • SSO do przechowywania danych uwierzytelniających i wszystkich konfiguracji, np. ciągów połączeń. Zapewnia to spójność konfiguracji.

Przechowywanie plików z logami komunikatów w celu zapewnienia łatwej konserwacji i wysokiej wydajności

 • Przechowywanie plików z logami komunikatów – archiwum jest dzielone na katalogi na podstawie daty, numeru interfejsu i procesu. Ścieżki do komunikatów są przechowywane w integracyjnej bazie danych. Archiwum jest konfigurowalne, dzięki czemu użytkownik może wybrać, które interfejsy i jakie komunikaty w interfejsach (wewnętrzne, wejściowe i wyjściowe) powinny być przechowywane.
 • To rozwiązanie zapewnia łatwe utrzymanie i wysoką wydajność rozwiązania integracyjnego.

Gotowe do użycia procesy i szablony orkiestracji

 • Mamy wiele predefiniowanych procesów orkiestracji (np. Archiwizowanie, Powiadomienia e-mail, Awaria routingu) i szablonów orkiestracji (np. FileManager, SingletonManager), których wykorzystanie przyśpiesza realizację projektu integracyjnego.

  Rysunek 1 – Korzystając z szablonów, nasi programiści muszą tylko wprowadzić kilka zmian, aby interfejs działał.

Obsługa błędów

 • Persist/Resubmit – gdy wystąpi błąd z powodu nieprawidłowego komunikatu, może on zostać utrwalony w wewnętrznej bazie danych, skorygowany przez użytkownika i ponownie przesłany.
 • Wszystkie błędy są obsługiwane i przechowywane w wewnętrznej bazie danych i mają skorelowane ścieżki do plików z logami komunikatów i przepływów.
 • Powiadomienia e-mail – w pełni konfigurowalne dla błędów lub spraw biznesowych.

Mechanizm nadzorujący

 • Może być używany, aby sprawdzić czy komunikaty zostały odebrane lub wysłane przez interfejs.

ActivityId

 • Wszystkie wywoływane interfejsy i komunikaty mają przypisany identyfikator ActivityId od punktu początkowego do punktu końcowego. Umożliwia to łatwe wyszukiwanie skorelowanych (z punktu widzenia przepływu biznesowego) komunikatów.

 

Good programmers use their brains, but good guidelines save us having to think out every case.

Francis Glassborow

 

Porozmawiaj z Grzegorzem o integracji w oparciu o BizTalk Server

 

To także może Cię zainteresować: