hands of person using a laptop

Wdrożenie dedykowanego systemu Business Intelligence dla klienta z sektora finansowego

Firmy z sektora finansowego nie mogą być obojętne na zachodzącą na naszych oczach cyfrową rewolucję. Muszą na bieżąco dostosowywać swoje rozwiązania do dynamicznie zmieniającego się rynku i stale rosnących wymagań klientów.

Branża bankowa rządzi się swoimi prawami – wysoka dynamika zmian, konieczność precyzyjnej kontroli kosztów i budżetów, duża odpowiedzialność za bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz brak miejsca na błędy – to wszystko sprawia, że sektor finansowy jest bardzo wymagającym klientem a obszar dedykowanych mu usług i rozwiązań IT stale się rozwija.

Ujednolicenie i kontrola kosztów i budżetów

Jednym z projektów realizowanych przez Euvic dla klientów z sektora bankowego jest dedykowany system BI wspierający zarządzanie zmianami finansowymi.

Rozwiązanie stworzone zostało dla klienta, którego głównym problemem była kontrola zmian – zarówno w preliminarzu budżetowym, jak i w samym budżecie. Wprowadzane regularnie zmiany w strukturze rachunków oraz strukturze organizacyjnej skutkowały złym podziałem rachunków za pośrednictwem makr. Wiele różnych wersji budżetu, wprowadzanie w nich poprawek na ostatnią chwilę oraz trudność z kontrolowaniem aktualnej wersji skutkowały z kolei częstym powielaniem i wydłużaniem prac, a co za tym idzie, mniejszą efektywnością pracowników. W efekcie cały proces nie tylko generował nadmierne koszty administracyjne, ale przede wszystkim uniemożliwiał bankowi rzetelną kontrolę kosztów i budżetów.

Profesjonalna analiza danych i zintegrowany system raportowania

W odpowiedzi na potrzeby klienta wdrożyliśmy system oparty o Microsoft SQL 2000 Server, którego głównym zadaniem była centralizacja przechowywania danych finansowych oraz tworzenie na ich podstawie profesjonalnych analiz. Stworzone przez nas rozwiązanie wykorzystuje Active Directory (AD) jako źródło informacji o prawach dostępu poszczególnych pracowników do określonych danych i raportów, pozwalając zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa i poufności. Dzięki wykorzystaniu rozwiązania Excelerator®, umożliwiliśmy klientowi stworzenie hurtowni danych, systemu analitycznego bądź systemu wspierającego proces budżetowania przy wykorzystaniu wyłącznie powszechnie dostępnych technologii Microsoftu.Całość wdrożonego przez nas oprogramowania zawarta została w formie intuicyjnego i przyjaznego dla użytkownika interfejsu i pozwoliła zagwarantować:

  • poprawę efektywności działań operacyjnych banku,
  • lepszą kontrolę wskaźników finansowych,
  • skrócenie czasu procesu budżetowania i raportowania kosztów o 80%,
  • obniżenie kosztów administracyjnych.

Ten wykorzystujący zaawansowaną analitykę, zintegrowany system raportowania i budżetowania został przez nas oddany do użytkowania klienta po zaledwie kilku miesiącach prac.


Pełne zrozumienie specyfiki działalności firm z sektora finansowego sprawia, że znamy i rozumiemy problemy, z którymi się one borykają oraz stojące przed nimi wyzwania. Z dumą wspieramy naszych klientów w pokonywaniu kolejnych technologicznych barier oraz przechodzeniu przez procesy cyfrowej transformacji.

To także może Cię zainteresować:

Finanse i bankowość

Od ponad dziesięciu lat pomagamy bankom i innym instytucjom finansowym wdrażając oprogramowanie, które zwiększa przychody ze sprzedaży cyfrowej, wspiera podejmowanie decyzji w oparciu o analizę danych oraz optymalizuje procesy i współpracę. Zapewniamy także kompleksową obsługę infrastruktury oraz świadczymy usługi migracji do chmury dla wielu światowych liderów w branży finansowej.

Migracja z Visual Basic 6 do Visual Basic .NET w sektorze finansowym

Choć w sektorze bankowym wydatki na technologię regularnie rosną, to innowacje wciąż mają tu charakter stopniowy i dotyczą przede wszystkim usprawnienia istniejących systemów lub rozwijania ich o kolejne procesy. Wyzwaniem, z którym często mierzą się firmy działające w obszarze finansów jest przebudowa lub migracja posiadanych aplikacji. Bardzo wiele z nich jest bowiem przestarzałych, obarczonych wysokim długiem technologicznym, a ich używanie stanowi istotne ryzyko dla działania […]

0 comments
powrót