Wdrożenie systemów do zarządzania magazynem i produkcją dla przemysłu spożywczego

Sektor spożywczy, w porównaniu do innych sektorów gospodarki, charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem zatrudnienia i obrotów oraz, co ciekawe, znacznie mniejszą innowacyjnością. Wykorzystanie nowych technologii naprawdę stanowi tu więc o rozwoju i możliwości zdobycia przewagi konkurencyjnej.

Efektywne zarządzanie magazynem

Przemysł spożywczy, jest bardzo wymagający, zwłaszcza w obszarze produkcji świeżej żywności. Aby żywność mogła spełniać najwyższe standardy, konieczne jest jej odpowiednie przechowywanie.

Właśnie dlatego, dla jednego z naszych klientów wdrożyliśmy system do zarządzania magazynami automatycznymi oraz ręcznymi, spełniającymi standardy GMP w zakresie przechowywania i obsługi świeżych produktów.

Rozwiązanie to pozwala na:

 • poprawę wykorzystania pojemności magazynu,
 • sprawne identyfikowanie wąskich gardeł i poprawę wydajności procesów,
 • natychmiastową reakcję na zmieniające się wymagania produkcyjne,
 • dynamiczną zmianę parametrów wykorzystania magazynów i suwnic – w zależności od bieżących potrzeb,
 • łatwe zbieranie informacji o ruchach pojedynczych produktów, umożliwiające identyfikowanie całego procesu,
 • automatyczne wysyłanie ostrzeżeń i alarmów dotyczących statusów urządzeń oraz ewentualnych błędów ruchu produktu,
 • bieżące wykrywanie nieprawidłowych produktów.

Oprogramowanie umożliwia klientowi kontrolę swoich stanów magazynowych oraz procesów przyjmowania i wysyłki towaru, a także efektywne zarządzanie zmianami tras transportu, na bazie bieżących obciążeń. Pozwala także zagwarantować lepszy przepływ produktów pomiędzy magazynami i linami produkcyjnymi oraz ułatwia monitorowanie wszystkich urządzeń produkcyjnych.

Wdrożony przez nas system do zarządzania magazynem znacząco zoptymalizował codzienną pracę naszego klienta. Dzięki niemu możliwe stało się zładowanie/rozładowanie 500kg mięsa na minutę, przy pomocy zaledwie jednego dźwigu oraz zmniejszenie czasu rozładunku produktów z magazynu do mniej niż 5 sekund od momentu zatwierdzenia wniosku w programie SAP.

Optymalizacja produkcji

Spore wyzwanie dla przemysłu spożywczego stanowi także optymalizacja produkcji. Wiele firm zastanawia się, jak zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność procesu produkcyjnego, przy jednoczesnym utrzymaniu jego wysokiej jakości i pełnej zgodności z prawem i potrzebami klientów.

Odpowiadając na te wyzwania, w ramach współpracy w obszarze software development, dla tego samego klienta wdrożyliśmy także drugi system, ułatwiający realizację i kontrolę produkcji.

Wdrożony przez nas system klasy MES, sterujący liniami produkcyjnymi, pozwala na:

 • automatyzację procesów produkcyjnych, dzięki bieżącej kontroli produkcji i sprawnemu reagowaniu na napotykane problemy,
 • minimalizację ryzyka błędów ludzkich, dzięki standaryzacji procesów,
 • kontrolę wydajności i jakości pracy, dzięki dostarczaniu wskaźników KPI w postaci wbudowanych raportów,
 • zmniejszenie liczby papierowych dokumentów, dzięki wykorzystaniu nośników cyfrowych.

Jego wykorzystanie gwarantuje przedsiębiorstwu sprawną obsługę wszelkich przestojów na linii produkcyjnej, łatwe obliczanie kluczowego wskaźnika wydajności, generowanie specyfikacji produktów oraz dostarczanie operatorom, liderom zespołów oraz kadrze zarządzającej wartościowych raportów.

Dzięki zastosowaniu dedykowanego systemu klasy MES, nasz klient wykorzystuje obecnie 200 linii produkcyjnych. Przez każdą z nich w ciągu minuty przechodzi aż 120 tacek z mięsem, co w praktyce oznacza, że w ciągu godziny przez każdą linię produkowane są ponad 2 tony mięsa.


Implementacja systemów do zarządzania magazynem i produkcją w przemyśle spożywczym pozwala na znaczne zwiększenie efektywności pracy oraz zoptymalizowanie jej kosztów. Dzięki tego typu rozwiązaniom przedsiębiorstwa stają się bardziej elastyczne, a co za tym idzie, mogą w lepszy sposób odpowiadać na potrzeby rynku, zwiększając swoje zyski.

powrót